Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
24-HD/ĐUK 06-05-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)
82-KH/ĐUK 29-04-2022 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
598-CV/ĐUK 26-04-2022 Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết Đảng và lý luận chính trị
597-CV/ĐUK 26-04-2022 Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
23-HD/ĐUK 26-04-2022 Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)
591-CV/ĐUK 20-04-2022 Bổ sung thực hiện tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen thưởng gương điển hình
315/TB-D0UK 19-04-2022 Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng LLCT
22-HD/ĐUK 19-04-2022 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030
21-HD/ĐUK 12-04-2022 Hướng dẫn thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
559-CV/ĐUK 11-03-2022 Gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương
558-CV/ĐUK 11-03-2022 Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể
80-KH/ĐUK 11-03-2022 Nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
554-CV/ĐUK 07-03-2022 Thực hiện công tác Dân vận năm 2022
0020-HD/ĐUK 04-03-2022 Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
0079-KH/ĐUK 04-03-2022 Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022
0019-HD/ĐUK 02-03-2022 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022)
545-CV/ĐUK 28-02-2022 Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
77-KH/ĐUK 22-02-2022 Quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởn, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dây ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước
75-KH/ĐUK 17-02-2022 Triển khai phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" năm 2022
76-KH/ĐUK 17-02-2022 Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022
539-CV/ĐUK 08-02-2022 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19
16-HD/ĐUK 18-01-2022 Tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
72-KH/ĐUK 04-01-2022 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
15-HD/ĐUK 04-01-2022 Tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I năm 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
14-HD/ĐUK 27-12-2021 Tuyên truyền Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
508-CV/ĐUK 27-12-2021 Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022
507-CV/ĐUK 27-12-2021 Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
506-CV/ĐUK 27-12-2021 Triển khai tài liệu sinh hoạt chủ đề năm 2022
505-CV/ĐUK 23-12-2021 Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
13-HD/ĐUK 17-12-2021 Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

VĂN BẢN MỚI

VĂN BẢN MỚI

Liên kết Liên kết