Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
425-CV/ĐUK 14-10-2021 Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"
424-CV/ĐUK 14-10-2021 Gửi tài liệu phục vụ việc thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
423-CV/ĐUK 14-10-2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư
413-CV/ĐUK 04-10-2021 Tiếp tục thực hiện công tác dân vận và tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
62-KH/ĐUK 30-09-2021 Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
405-CV/ĐUK 28-09-2021 Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
406-CV/ĐUK 28-09-2021 Triển khai, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
61-KH/ĐUK 24-09-2021 Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Thi đua Đồng Khởi mới - đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống" giai đoạn 2021-2025
60-KH/ĐUK 24-09-2021 Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
399-CV/ĐUK 21-09-2021 Tuyên truyền, vận động nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
59-KH/ĐUK 17-09-2021 Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AISD, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
397-CV/ĐUK 17-09-2021 Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư
58-KH/ĐUK 14-09-2021 Tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 139-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
57-KH/ĐUK 10-09-2021 Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
56-KH/ĐUK 06-09-2021 thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
12-HD/ĐUK 27-08-2021 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19
374-CV/ĐUK 25-08-2021 Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
55-KH/ĐUK 23-08-2021 Tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
54-KH/ĐUK 20-08-2021 Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chốngdịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
371-CV/ĐUK 20-08-2021 Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư
369-CV/ĐUK 16-08-2021 Mở đợt tuyên truyền từ nay đến cuối năm 2021
53-KH/ĐUK 10-08-2021 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
52-KH/ĐUK 10-08-2021 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
364-CV/ĐUK 06-08-2021 Phối hợp tuyên truyền, thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
51-KH/ĐUK 02-08-2021 Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu
354-CV/ĐUK 28-07-2021 Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW
353-CV/ĐUK 28-07-2021 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
350-CV/ĐUK 28-07-2021 Triển khai quán triệt nội dung Đề cương báo cáo nhanh và Bài phát biểu Khai mạc; Bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII
347-CV/ĐUK 23-07-2021 Triển khai thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
343-CV/ĐUK 19-07-2021 Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

Liên kết Liên kết