Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Hướng dẫn nghiệp vụ Hướng dẫn nghiệp vụ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
51-HD/ĐUK 07-03-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)
114-KH/ĐUK 03-03-2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023
889-CV/ĐUK 17-02-2023 Công văn về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
113-KH/ĐUK 16-02-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
111-KH/ĐUK 14-02-2023 Kế hoạch công tác văn hoá - văn nghệ năm 2023
46-HD/ĐUK 07-02-2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
47-HD/ĐUK 07-02-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 – 01/3/2023)
866-CV/ĐUK 03-02-2023 Công văn triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
45-HD/ĐUK 10-01-2023 Hướng dẫn tuyên truyền, hoạt động văn hóa - văn nghệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
110-KH/ĐUK 09-01-2023 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
848-CV/ĐUK 05-01-2023 Công văn về việc tuyên truyền 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Bến Tre trong năm 2022
549-CV/ĐUK 05-01-2023 Công văn về việc triển khai phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2023 và những năm tiếp theo
108-KH/ĐUK 03-01-2023 Kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay
44-HD/ĐUK 03-01-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2023) gắn với Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ ba - năm 2023
43-HD/ĐUK 13-12-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
105-KH/ĐUK 08-12-2022 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
42-HD/ĐUK 18-11-2022 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
104-KH/ĐUK 17-11-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 07/10/2022 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
60-HD/ĐUK 15-11-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)
40-HD/D0UK 09-11-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)
103-KH/ĐUK 09-11-2022 Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020-2025)
39-HD/ĐUK 09-11-2022 Hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
38-HD/ĐUK 09-11-2022 Hướng dẫn Xây dựng báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
98-KH/ĐUK 21-10-2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025
36-HD/ĐUK 17-10-2022 Hướng dẩn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)
35-HD/ĐUK 17-10-2022 Hướng dẩn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
34-HD/ĐUK 23-09-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân
732-CV/ĐUK 08-09-2022 Công văn về việc vận động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982”
33-HD/D9UK 08-09-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)
731-CV/ĐUK 07-09-2022 Công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

Liên kết Liên kết