Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 455920

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
02/02/2021

 

Vừa qua, Đảng bộ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Văn Phương – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh dự và triển khai Nghị quyết tại Hội nghị.

Đảng viên dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo viên triển khai những nội dung trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội như: Nghị quyết về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ ; Nghị quyết về phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030; Nghị quyết về phát triển đô thị tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước; nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2020-2030 ; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 – 2025; Chỉ thị về đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị về tăng cường công tác phối hợp, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Đề án xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tâm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội  tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030; Đề án huy động nguồn lực xã hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030; Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030.

Trên tinh thần các nội dung đã triển khai tại Hội nghị, Đảng bộ NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới với sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, sự phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Chi nhánh luôn đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên con đường thực hiện sinh kế, khởi nghiệp thoát nghèo với mục tiêu “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

                                                                      Tin, ảnh: Phú Thới - NHCSXH tỉnh Bến Tre 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v triển khai Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
 Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021
 V/v triển khai thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I/2021 và đón Tết Tân Sửu 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)