Truy cập nội dung luôn

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2024: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 107
  Tổng lượt truy cập: 1662130

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam. Với ý chí "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", dù chính quyền cách mạng còn non trẻ, đời sống Nhân dân còn muôn vàn khó khăn, toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn một lòng, một dạ đoàn kết xung quanh Đảng, Mặt trận Việt Minh,

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp
24/04/2024

 

Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển các nghị quyết trước đó về văn hóa, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII, đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước" (gọi tắt là Nghị quyết). Nghị quyết đã khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước".

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với sự phát triển của đất nước nói chung và Bến Tre nói riêng, những năm qua, Đảng bộ Khối luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận về nhận thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Ngay sau khi tiếp thu, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết bằng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ ở từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó xoáy trọng tâm vào xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa công sở và văn hóa doanh nghiệp.

Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối tổ chức.

Về xây dựng văn hóa chính trị, các cấp ủy tập trung cho công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2020 - 2025 về xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, đặc biệt là chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tại chi bộ, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Cốt lõi của văn hóa công sở là đạo đức công vụ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn thấu hiểu để tham mưu giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân; xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị. Kết quả đạt được rõ nét trên nhiều mặt. Các cơ quan, đơn vị đã tập trung xây dựng, ban hành đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định về quản lý nội bộ; xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phương thức quản lý, điều hành, làm việc đảm bảo theo quy chế, quy định; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt. Dân chủ được phát huy, tạo ra môi trường làm việc chuẩn mực tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công sở, trụ sở, văn phòng làm việc từng bước được đầu tư khang trang, hiện đại, khoa học. Thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường cảnh quan, bài trí công sở theo hướng trang trọng, lịch sự nhưng vẫn thuận tiện cho người dân đến giải quyết công việc. Nhiều cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, doanh nghiệp 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng).

Trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cấp uỷ quan tâm xây dựng môi trường văn hóa với những nội dung cốt yếu lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là những người không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ; tuân thủ chuẩn mực đạo đức của đơn vị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Từ đó, đã hình thành những cán bộ công chức có tinh thần, thái độ làm việc chuyên nghiệp; chuẩn mực, đạo đức, lối sống trong sáng; phương thức ứng xử, giao tiếp văn minh, lịch sự với đồng nghiệp, với Nhân dân; cùng hướng tới thực hiện Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính giai đoạn 2021-2030 nói chung; cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng.

Văn hóa doanh nghiệp là đạo đức trong kinh doanh, ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành luật pháp trong sản xuất kinh doanh, là giữ gìn thương hiệu vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng. Cán bộ, quản lý doanh nghiệp và người lao động luôn giữ gìn uy tín trong sản xuất kinh doanh bằng các việc làm cụ thể như: Sản xuất kinh doanh đi đôi với bảo đảm các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, bảo đảm an toàn lao động, áp dúng các chứng chỉ ISO... Mỗi cá nhân luôn ý thức việc thực thi văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động thường ngày từ trang phục, cử chỉ; đối xử với nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, sống có tình nghĩa; đoàn kết, hợp tác trên mọi phương diện. Cấp trên tạo điều kiện để cấp dưới trình bày ý tưởng của mình, tạo môi trường thoải mái, thuận lợi để tranh luận, tôn trọng các ý kiến cá nhân và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình; cấp dưới có quyền tranh luận, thảo luận đưa ra các ý tưởng để thực hiện tốt công việc nhưng một khi quyết định đã được cấp trên đưa ra thì phải tuyệt đối tuân thủ.

Quang cảnh Hội nghị báo cáo viên chuyên đề “Văn hóa trong hoạt động chính trị, công vụ, gia đình”

Có thể khẳng định, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động về xây dựng văn hóa và con người Việt Nam được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong hành động, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và XI đã đề ra. Quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm hay, những điển hình sáng tạo, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số hạn chế nhất định. Nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên về vai trò quan trọng của việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nhất là trong xây dựng văn hóa chính trị, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp chưa đầy đủ và đúng mức; việc chăm lo xây dựng con người giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức... chưa được quan tâm đúng mứ. Còn một số ít cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Một số doanh nghiệp chưa quan tâm đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhất là chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, đời sống người lao động còn khó khăn, chưa tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ.…

Những tồn tại nêu trên là do tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường song có nguyên nhân chủ quan từ sự lãnh đạo của các cấp uỷ, sự quản lý của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; việc phát huy bản sắc dân tộc, đạo đức truyền thống chưa trở thành công việc thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa cao.

Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thi “Sáng kiến trong học tập và làm theo Bác”

Thời gian tới, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, văn hóa Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng đang đứng trước khó khăn, thách thức mới: Các thế lực thù địch triệt để sử dụng mạng Internet, mạng xã hội để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; mặt trái của kinh tế thị trường, toàn cầu hoá, các loại thông tin, văn hóa phẩm độc hại, tư tưởng thực dụng, tệ nạn xã hội, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng... làm ảnh hưởng tới việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh nhà tỉnh nhà nói riêng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu: “Siết chặt kỹ cương, nâng chất cơ quan, đơn vị văn hóa, trọng tâm là xây dựng văn hóa chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững”. Để thực hiện mục tiêu đó, đòi hỏi các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhất là nâng cao nhận thức về văn hóa chính trị, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Quán triệt sâu sắc hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói chung và phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nói riêng. Làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về thái độ, hành vi ứng xử với đồng nghiệp và Nhân dân nhằm góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ công chhức “Trung thành, Tận tụy, Sáng tạo, Gương mẫu”; công nhân chuyên nghiệp, thân thiện.  

Thư hai, coi trọng đạo đức công vụ, đạo đức kinh doanh gắn với kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng, tổ chức thực hiện văn hóa công vụ. Cán bộ công chức phải chấp hành nghiêm túc các quy định về chuẩn mực đạo đức theo quy định của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ gìn chữ tín, thương hiệu của doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững.  

Thứ ba, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính. Mỗi cơ quan, đơn vị cần có chế độ, chính sách để động viên cán bộ công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trình độ tin học, ngoại ngữ trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển và hội nhập quốc tế. Lãnh đạo, quản lý cũng cần phải luôn tự học để nâng tầm lãnh đạo, tạo uy tín với cấp dưới.

Thứ tư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính. Quan tâm xây dựng, hoàn thiện các quy chế hoạt động, nội quy, quy định nội bộ. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động và điều kiện làm việc. Chú trọng việc bài trí công sở, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa công sở. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; lắng nghe ý kiến, chia sẻ, giải quyết các vấn đề từ trong nội bộ để mỗi cán bộ công chức, viên chức, lao động xem cơ quan, đơn vị là “ngôi nhà thứ hai” của mình.

Thứ năm, tổ chức các phong trào thi đua, lan tỏa các điển hình trong thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, tổ chức ký kết các nội dung thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, làm tốt công tác đối thoại với Nhân dân; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, xử lý nghiêm những công chức, viên chức sai phạm, có thái độ nhũng nhiễu, cửa quyền, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, mất niềm tin đối với Nhân dân, doanh nghiệp.

Thứ sáu, phát huy vai trò tích cực, chủ động của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng con người mới đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi “Tài năng thanh niên Đoàn Khối”.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra cho lĩnh vực văn hóa nhiều vấn đề mới, có tầm quan trọng chiến lược. Tình hình đó, đòi hỏi chúng ta cần có những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hành động thiết thực và hiệu quả để phát huy tích cực, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa để văn hóa là thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần “Xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng song6 Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch hưởng ứng thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025
 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030
 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030
 Kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

LIÊN KẾT LIÊN KẾT