Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X.

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 286790

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thử X năm 2020

        Những năm qua, phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến tháng 8/2020, Tỉnh có 49/142 xã đạt 19 tiêu chí, 26 xã đạt 15 -18 tiêu chí, 54 xã đạt 10-14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, trung bình đạt 14,91 tiêu chí/xã. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình Trung ương xem xét, thẩm định công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Ben Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
        Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", với sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 1,62%/năm vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (Nghị quyết giảm 1,5%/năm), hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,59%, việc cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo được cả hệ thống chính trị quan tâm.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh: quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
01/06/2020

 

Trần Văn Phương (Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh)

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hiện có 99 tổ chức cơ sở đảng (51 đảng bộ và 48 chi bộ cơ sở), 374 chi bộ và 12 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, với 6.345 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành chuyên trách trực tiếp theo dõi, hỗ trợ, dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt tại 48 chi bộ cơ sở và 374 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do chi bộ Ngân hàng Nhà nước tổ chức – một hình thức thu hút đảng viên tham gia

Qua theo dõi tình hình sinh hoạt chi bộ, có thể khẳng định hầu hết các chi bộ duy trì đều đặn việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ bảo đảm yêu cầu đề ra. Nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn, kỷ niệm lịch sử, thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế; thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh,… Sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tốt hơn. Cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; chủ động nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cho đảng viên,... Thông qua đó, cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Một số cấp ủy chưa duy trì việc hội ý trước khi sinh hoạt chi bộ. Có nơi sinh hoạt chuyên đề vẫn chưa bảo đảm mỗi quý sinh hoạt 01 lần. Trong sinh hoạt, có chi bộ còn bàn quá nhiều về công tác chuyên môn, mà chưa quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; chưa tổ chức tự phê bình và phê bình gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Trước hết, lãnh đạo đảm bảo sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng; sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Khung thời gian sinh hoạt chi bộ từ ngày 10 - 15 hàng tháng theo Nghị quyết số 02-NQ/TU; thời gian sinh hoạt phải đảm bảo từ 90 phút trở lên, đối với chi bộ ít đảng viên, tùy vào tình hình thực tế, chi ủy cân đối hợp lý về mặt thời gian, nhưng phải đảm bảo thời gian từ 60 phút trở lên. Số đảng viên dự sinh hoạt đảm bảo 85% trở lên và không có đảng viên vắng mặt không có lý do, hoặc đảng viên vắng mặt có lý do không quá 03 lần trong năm.

Thứ hai, trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy (bí thư, phó bí thư đối với những nơi không có chi ủy) phải hội ý trước để thống nhất nội dung, chương trình sinh hoạt (có biên bản cụ thể).

Thứ ba, người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; phải linh hoạt, gợi ý cho đảng viên phát biểu thảo luận, tự phê bình và phê bình. Kết thúc sinh hoạt, có phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên. Xây dựng dự thảo nghị quyết của chi bộ phải cụ thể, xác với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ tư, quan tâm lãnh đạo đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW vào sinh hoạt lệ kỳ, nhằm giúp đảng viên nhận diện đúng, đủ 27 biểu hiện suy thoái và thực hiện việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để tránh nhàm chán, có thể chọn những hình thức phong phú, đa dạng,… để thu hút đảng viên tham gia như: kể một câu chuyện, xem một đoạn phim, đọc một bài viết,… về Bác; đảng viên tiến hành thảo luận, liên hệ nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bản thân. Đồng thời, thường xuyên xét chọn đảng viên gương mẫu để biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, có thể đó là những gương khắc phục tốt những hạn chế, khuyết điểm.

Thứ năm, Chi bộ có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định như: Sổ quản lý đảng viên, sổ ghi biên bản các cuộc họp, sinh hoạt của chi bộ (ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt chi bộ, chủ trì và thư ký có ký tên đầy đủ và được lưu giữ, bảo quản lâu dài). Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở phải thường xuyên kiểm tra các loại sổ sách này.

Để khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, bệnh hình thức trong sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm cho sinh hoạt chi bộ thực sự phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên tham gia, mong muốn được tham gia sinh hoạt chi bộ, là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nhiệm vụ đó trước hết là trách nhiệm Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở, của chi ủy, mà đứng đầu là bí thư chi bộ trong thời gian tới.

Nguồn: bentre.dcs.vc

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v tập trung triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội cấp cơ sở
 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
 Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2020

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)