Truy cập nội dung luôn

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển”!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2158
  Tổng lượt truy cập: 297905

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước Đảng, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
    Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng sôi nổi, đặc biệt là thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phong trào thi đua "Đồng khởi mới" của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Với phương châm "Dân chủ, Kỷ cương, Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển", tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quê hương Đồng Khởi, thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh sơ kết 9 tháng đầu năm 2020
25/09/2020

Sáng 24/9/2020, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Võ Văn Kiệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Kiệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.

Hội nghị tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020. Theo đó, Hội nghị thống nhất đánh giá: 9 đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình hạn mặn kéo dài và dịch bệnh Covid-19, nhưng thực hiện tinh thần “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phối chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung thực hiện các chủ trương, biện pháp hỗ trợ người dân phòng, chống hạn, mặn trên địa bàn; tập trung thực hiện với kết quả tối ưu cả hai nhiệm vụ: phòng chống dịch và phát triển kinh tế; nhiều nỗ lực duy trì các hoạt động ứng phó, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động.

Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng luôn được quan tâm. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến  trên 97% đảng viên; tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết nạp 82/80 đảng viên mới (đạt 102,5% nghị quyết năm). Hoàn thành đại hội 375/375 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đại hội 99/99 chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Kiệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu và yêu cầu các cơ quan soạn thảo tập hợp, bổ sung, hoàn thiện và ban hành trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, trong thời gian tới, đổng chí yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; sớm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn./.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng
 Về việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
 V/v tập trung triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội cấp cơ sở

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)