Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 200
  Tổng lượt truy cập: 558710

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyển đổi số
08/06/2021

 

Lãnh đạo thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy về cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một trong các nội dung trọng tâm mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh xác định, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát huy hiệu quả tuyên truyền của website Đảng ủy Khối. Ảnh: Triều Dương

Một số mục tiêu cụ thể đề ra trong thực hiện chuyển đổi số như: 100% văn bản trao đổi giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan, đơn vị khác thực hiện dưới dạng điện tử (trừ những văn bản thuộc chế độ mật theo quy định); đến năm 2025, có từ 80% hồ sơ công việc của Đảng ủy Khối và 60% hồ sơ công việc của cấp ủy cơ sở được xử lý trên môi trường mạng.

Đến năm 2030, tỷ lệ hồ sơ điện tử của Đảng ủy Khối là 90% và của cấp ủy cơ sở là 70% (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo của Đảng ủy Khối và của cấp ủy cơ sở thực hiện trên môi trường mạng (trừ những báo cáo thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% văn bản của Thường trực, các ban Đảng ủy Khối thực hiện chữ ký số (trừ những văn bản có quy định riêng của cấp có thẩm quyền).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice, website Đảng ủy Khối www.dukcqdnbentre.vn và các mạng xã hội như: Zalo, Facebook. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc trao đổi thông tin, văn bản trong cơ quan Đảng ủy Khối và giữa cơ quan Đảng ủy Khối với các đơn vị bạn trên ứng dụng iOffice, hộp thư điện tử. Đồng thời, phát huy có hiệu quả website Đảng ủy Khối, tận dụng ứng dụng Zalo, Facebook để trao đổi thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành của Thường trực, các ban Đảng ủy Khối.

Đến nay, việc duy trì, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của website Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã đạt những kết quả bước đầu. Hiện Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đang tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng các cấp trên website của Đảng ủy Khối, trung bình mỗi ngày thu hút từ 2 - 3 ngàn lượt truy cập.

Theo ông Trần Văn Phương - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Hiệu quả rõ nhất của đẩy mạnh thực hiện số hóa văn bản và trao đổi công việc trên môi trường số là bớt các thủ tục giấy tờ, thông tin đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhanh hơn, trực tiếp hơn. Từ đó, công tác thông tin, tuyên truyền cũng đạt được những hiệu quả tích cực. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công dân nhanh hơn.

Phương hướng tới, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung đề ra về cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức của cơ quan nêu cao tinh thần tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt. Đặc biệt là về công nghệ thông tin, nhận thức rõ vai trò và vị trí quan trọng của chuyển đổi số, tham gia các lớp đào tạo, tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số.

Nguồn: Baodongkhoi.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu
 Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW
 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)