Truy cập nội dung luôn

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2024: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 103
  Tổng lượt truy cập: 1662126

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam. Với ý chí "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", dù chính quyền cách mạng còn non trẻ, đời sống Nhân dân còn muôn vàn khó khăn, toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn một lòng, một dạ đoàn kết xung quanh Đảng, Mặt trận Việt Minh,

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Tổng kết lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa XV
03/06/2024

 

Sáng 31/5/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết, bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, khóa XV, nhiệm kỳ 2020-205. Đồng chí Phạm Hữu Dự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đến dự và phát biểu bế giảng lớp học.

Quang cảnh buổi tổng kết

 Tham gia lớp học có 63 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. Các học viên đã được tìm hiểu khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các báo cáo viên còn cung cấp thêm nhiều thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; chú trọng hướng dẫn các học viên liên hệ, vận dụng, gắn lý luận vào thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Hữu Dự, Phó Bí thư Thường trưc Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận cho các học viên

Trong thời gian học tập, các học viên đã xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, thảo luận, ôn tập nghiêm túc và làm bài thu hoạch đầy đủ. Qua viết bài thu hoạch cuối khóa, đa số các bài viết đều xác định đúng nội dung trọng tâm của đề bài, nhiều bài viết có liên hệ sâu sắc gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của bản thân nơi mình công tác. Theo đó, 100% học viên đều đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận, trong đó, loại Xuất sắc có 03/63 đổng chí (đạt 4,8%); loại giỏi 29/63 đồng chí (đạt 46%), loại Khá 21/63 (đạt 33,3%) và loại Trung bình 10/68 (đạt 15,9%).

Đồng chí Phạm Hũu Dự, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu bế giảng lớp học

Thông qua lớp bồi dưỡng, mỗi học viên có nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới; nắm bắt sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó định hướng phấn đấu, không ngừng trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch hưởng ứng thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025
 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030
 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030
 Kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

LIÊN KẾT LIÊN KẾT