Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 105
  Tổng lượt truy cập: 763066

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tích cực hưởng ứng thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong toàn Đảng bộ với nội dung : Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu và phương châm "Hai chân - Ba mũi".

Theo đó, chân thứ nhất: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh . Tập trung thi đua xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỉ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên chi bộ trực thuộc cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% trở lên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
27/04/2020

 

Trần Văn Phương (Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh)

Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức

Lãnh đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa kế hoạch hàng năm, tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế trong toàn Đảng bộ và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giao.

Trong quá trình tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng ủy Khối chủ động rà soát nội dung, chương trình; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; lựa chọn đối tượng, đơn vị, xác định mốc thời gian phù hợp nội dung kiểm tra, giám sát; luôn chú trọng những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, có những vụ việc bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm để kiểm tra.

Ngoài việc chủ trì, tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, UBKT Đảng ủy Khối đã tập trung giúp cấp ủy chủ động, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các đơn, thư tố cáo, phản ánh, khiếu nại; chỉ đạo giải quyết, xử lý các vụ việc nổi cộm, phức tạp, các phản ánh, kiến nghị, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kịp thời xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý khi để xảy ra khuyết điểm, sai phạm.

Cụ thể, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 380 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 3.505 lượt đảng viên, trong đó có 740 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 157 lượt tổ chức đảng và 240 lượt đảng viên, trong đó có 113 cấp ủy viên; giám sát thường xuyên 438 lượt tổ chức đảng và 1.754 lượt đảng viên, trong đó có 423 cấp ủy viên. Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành khá tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát, mạnh dạn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm. Sau kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình, quy định. Trong nhiệm kỳ, UBKT Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tiếp nhận 38 đơn, thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị, yêu cầu. Trong đó, đã giải quyết 06 đơn; 02 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền; 01 đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận; 29 đơn, thư phản ánh, tố cáo giấu tên, mạo tên nên không giải quyết.

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, phương hướng, phương châm của Đảng. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp và UBKT Đảng ủy Khối đã xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 49 đảng viên, trong đó có 15 cấp ủy viên. Đảng ủy Khối đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 01 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; UBKT Đảng ủy Khối quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 10 đảng viên.

Vẫn còn không ít những hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối vẫn còn không ít những hạn chế, có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Một số tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng về nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát và thiếu sự chủ động trong việc tự kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa vi phạm đối với đảng viên. Ủy ban kiểm tra ở một số đảng ủy cơ sở còn biểu hiện ngại đụng chạm, thiếu tính chiến đấu.

Do đặc điểm tình hình Đảng bộ Khối là đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, các tổ chức đảng trực thuộc do nhiều bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh quản lý về nhân sự, công tác chuyên môn. Các tổ chức cơ sở đảng chủ yếu tập trung việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ít chú ý công tác xây dựng Đảng. Một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa tập trung vào các nội dung trọng tâm.

Các cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở là cán bộ kiêm chức, kiêm nhiệm, chịu áp lực lớn của công việc chuyên môn, thời gian thực hiện công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế; chưa nắm kỹ các quy định của Đảng, quy trình kiểm tra, giám sát, nên trong quá trình kiểm tra, giám sát còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm, còn tâm lý nể nang, ngại va chạm do đó rất khó khăn phát hiện ra các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là các vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dẫn đến chất lượng kiểm tra, giám sát chưa cao,…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm

Từ thực tiễn nêu trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối xác định phải đạt được mục tiêu: Hàng năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% chỉ tiêu chương trình đề ra; kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm 02%/năm; giải quyết, xử lý dứt điểm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ủy Khối xác định “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm” là một trong ba nôi dung quan trọng trong dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu như:

Một là, Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; từ đó chủ động đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phải lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị làm mục tiêu, phương hướng, nội dung hoạt động, cho các cuộc kiểm tra, giám sát.

Hai là, Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, đối với tổ chức đảng cấp dưới; thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Ba là, Sau Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát và quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan cho phù hợp.

Bốn là, Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm và cả nhiệm kỳ, kể cả đột xuất. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quy chế,... của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra, các ban đảng và các chi bộ, đảng bộ, thường xuyên theo dõi, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghị quyết, Điều lệ Đảng, các quy định, quyết định, kết luận của Đảng.

Năm là, Giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra đối với đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; cương quyết xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy cơ quan UBKT Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, bảo đảm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định.

Ngoài những giải pháp cơ bản nêu trên, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải chú trọng hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp trên. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, gắn với triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tin tưởng rằng, với những giải pháp nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh sẽ đạt hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng bộ Khối trong thời gian sắp tới.

Nguồn: bentre.dcs.vn

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
 Tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I năm 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
 Tuyên truyền Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)