Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X.

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 286788

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thử X năm 2020

        Những năm qua, phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến tháng 8/2020, Tỉnh có 49/142 xã đạt 19 tiêu chí, 26 xã đạt 15 -18 tiêu chí, 54 xã đạt 10-14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, trung bình đạt 14,91 tiêu chí/xã. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình Trung ương xem xét, thẩm định công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Ben Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
        Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", với sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 1,62%/năm vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (Nghị quyết giảm 1,5%/năm), hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,59%, việc cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo được cả hệ thống chính trị quan tâm.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

“Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, hiệu quả”
17/08/2020

 

Trần Phương

BDK - Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) với vai trò vừa làm công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, đồng thời trực tiếp cụ thể hóa, lãnh đạo thực hiện các nghị quyết (NQ), chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ Khối hiện có 99 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp; với 375 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và trên 6,5 ngàn đảng viên.

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Hiệp

Thực hiện NQ số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tháng 6-2019, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hợp nhất với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, trở thành một tổ chức chặt chẽ, hoạt động thông suốt. Đảng bộ Khối là đảng bộ đặc thù (không có chính quyền cùng cấp); số lượng và đảng viên nhiều, đa dạng về loại hình; việc lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp để thực hiện nhiệm vụ gặp khó khăn, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đạt và vượt chỉ tiêu NQ Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là cụ thể hóa NQ Đại hội X Đảng bộ tỉnh và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” của Tỉnh ủy thành 45 đầu việc để triển khai thực hiện theo đúng phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Chú trọng đổi mới công tác nghiên cứu, quán triệt NQ; công tác tuyên truyền, thông tin thời sự; nắm bắt, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội. Việc thực hiện NQ Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được quan tâm lãnh đạo trở thành nề nếp. Đảng viên tự giác đăng ký rèn luyện, tu dưỡng, góp phần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở có những cách làm, mô hình hay, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét. Qua đó, cấp ủy cơ sở biểu dương, khen thưởng 151 tập thể, 897 cá nhân; Đảng ủy Khối khen thưởng 54 tập thể, 80 cá nhân; cấp tỉnh 4 tập thể, 2 cá nhân và 1 cá nhân được Trung ương khen.

Một dấu ấn rất quan trọng trong 5 năm qua là công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được quan tâm, củng cố, có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên quan tâm củng cố cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, phát triển tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng TCĐ và đảng viên thực hiện có thực chất, đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình, quy định; thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm của Đảng.

Quyết tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, hiệu quả”, Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của Đảng bộ; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; Siết chặt kỷ cương, nâng chất cơ quan, đơn vị văn hóa, trọng tâm là xây dựng văn hóa chính trị, góp thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Võ Văn Kiệt trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Trần Phương

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tiếp tục lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo các TCĐ trong các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể; các TCĐ trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; các TCĐ trong các doanh nghiệp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.

Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, nhằm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát nội dung chủ đề hàng năm để triển khai thực hiện, chú trọng việc làm theo và nêu gương, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên; phát triển TCĐ và đảng viên ở các loại hình doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm 10% trong cả nhiệm kỳ. Cấp ủy cơ sở phối hợp với cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng văn hóa, dân chủ nội bộ, cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Lãnh đạo các đoàn thể hoạt động hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của từng đoàn thể.

Nguồn: baodongkhoi.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v tập trung triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội cấp cơ sở
 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
 Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2020

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)