Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 304
  Tổng lượt truy cập: 470136

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
11/03/2021

 

Đảng bộ Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/6/2019 (trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh). Toàn Đảng bộ hiện có 99 tổ chức cơ sở đảng, với 6.203 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 28 đồng chí,  Ban Thường vụ Đảng ủy có 09 đồng chí. Biên chế cơ quan Đảng ủy Khối được phân bổ là 27 đồng chí.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tiến hành xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, nhất là đối với cán bộ chuyên trách của cơ quan Đảng ủy Khối; phân công các thành viên cấp ủy phụ trách, hỗ trợ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy, cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối luôn thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong quá trình hoạt động. Đến nay, hoạt động của Đảng bộ Khối từng bước đi vào nền nếp và ổn định.

Chi bộ Ngân hàng TMCP Kiên Long, Chi nhánh Bến Tre tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của Đảng bộ Khối  cũng còn không ít những khó khăn, nhất là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gọi chung là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước). Điển hình như: 

Thứ nhất, việc thành lập tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước  gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân là do: Đa phần chủ doanh nghiệp tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sao cho mang lại hiệu quả và có lợi nhuận, không tha thiết với sinh hoạt chính trị, vì vậy không muốn thành lập tổ chức đảng, vì chủ doanh nghiệp cho rằng khi thành lập tổ chức đảng, đảng viên phải tham gia các hoạt động, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Số lượng đảng viên không đủ để thành lập tổ chức đảng theo quy định, bên cạnh đó số đảng viên thường là công nhân, người lao động, một số đồng chí là bộ đội xuất ngũ, phần lớn chưa có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; nếu thuyết phục được chủ doanh nghiệp đồng ý thành lập tổ chức đảng thì các đồng chí trong cấp ủy (nhất là bí thư, phó bí thư) phải tập trung cho sản xuất, kinh doanh, không có thời gian để nghiên cứu, đầu tư cho công tác xây dựng Đảng….

Thứ hai, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với đảng viên và người lao động, nhất là ở các tổ chức đảng có đông lực lượng công nhân, các tổ chức đảng trong các khu công nghiệp… rất khó tập trung đảng viên; sau học tập, đảng viên viết bài thu hoạch, xây dựng bản cam kết cá nhân gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do: Người lao động làm việc theo ca kíp, sản xuất theo dây chuyền; thi công, giám sát công trình ở nhiều nơi khác nhau, khó tập hợp cùng một lúc; bên cạnh đó, do năng lực, trình độ nhận thức của đảng viên còn hạn chế, phần lớn không sử dụng được máy vi tính.

Thứ ba, đảng bộ cơ sở họp thường lệ mỗi năm hai lần, đối với các đảng bộ có đông đảng viên, hoạt động phân tán nhiều nơi rất khó tập trung.

Thứ tư, việc đánh giá, xếp loại cuối năm đối với các tổ chức đảng cũng gặp không ít khó khăn. Sau hợp nhất, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và bình xét danh hiệu thi đua cuối năm, mặc dù có vận dụng nội dung tiêu chí thi đua nhưng giữa tổ chức đảng loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp còn tính chung tỷ lệ phần trăm khi bình xét tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (không vượt quá 20% trong tổng số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ). Như vậy đối với tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước rất khó cạnh tranh với tổ chức đảng loại hình cơ quan, sự nghiệp, không tạo ra động lực để tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phấn đấu.

Trước thực trạng đó, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn như đã nêu ở trên:

Chi bộ Công ty TNHH May mặc Alliance One tổ chức kết nạp đảng viên mới

Trước hết, việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là chủ trương đúng đắn của Đảng. Tuy nhiên, không vì số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Khi thành lập được tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đảng ủy cấp trên trực tiếp (Đảng ủy Khối) chỉ đạo cho phù hợp với tổ chức đảng loại hình này (nhất là tiêu chí thi đua); cần thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy ỏ đây và chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, làm cầu nối để đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ. Nếu làm tốt việc này, chủ doanh nghiệp thấy việc có tổ chức đảng sẽ thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động tốt hơn.

Thứ hai, đối với những tổ chức đảng có đông lực lượng công nhân, việc tổ chức học nghị quyết cho đảng viên và quần chúng, cần biên soạn lại tài liệu theo hướng ngắn gọn, tập turug vào những vấn đề mới, quan trọng; việc viết thu hoạch và bản cam kết cá nhân, chỉ yêu cầu đối tượng là trưởng, phó các bộ phận của doanh nghiệp.

Thứ ba, đối với các đảng bộ có đông đảng viên, khi tổ chức hội nghị đảng bộ, chỉ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ (mở rộng). Thành phần tham dự là các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; cấp ủy các chi bộ trực thuộc; đảng viên là ủy viên ban chấp hành các đoàn thể tham dự. Sau đó, đại biểu dự sẽ triển khai, quán triệt lại cho đảng viên của chi bộ.

Thứ tư, khi đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và bình xét danh hiệu thi đua cuối năm, dành riêng tỷ lệ phần trăm cho những tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để bình chọn tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, đối với những tổ chức đảng lãnh đạo đảng viên, vận động người lao động thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, đảng ủy cấp trên cần khen thưởng về hoạt động sản xuất, kinh doanh để động viên kịp thời (ngoài chỉ tiêu 20% theo quy định).

Ban Tuyên giáo

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tập huấn công tác tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở năm 2021
 Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
 Thực hiện công tác Dân vận năm 2021
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
 Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi năm 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)