Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 316
  Tổng lượt truy cập: 470148

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Agribank Bến Tre triển khai nhiệm vụ kinh doanh quý II năm 2021
06/04/2021

 

Sáng ngày 02/4/2021 tại hội trường UBND huyện Ba Tri, Agribank tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh Quý II/2021. Tham dự và chủ trì Hội nghị, Ông Vũ Hồng Dụ - Giám đốc Agribank tỉnh Bến Tre, các đồng chí trong Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bến Tre, lãnh đạo chủ chốt tại Hội sở và các Chi nhánh loại II trong toàn tỉnh.

Ông Vũ Hồng Dụ – Giám đốc Agribank tỉnh Bến Tre chủ trì thảo luận tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I/2021.

Giám đốc Agribank tỉnh Bến Tre báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021, định hướng và điều hành thảo luận, lắng nghe các ý kiến đề xuất, bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh doanh Quý II/2021 của Agribank tỉnh Bến Tre.

Đến 31/3/2021, kết quả đạt được của Agribank tỉnh Bến Tre khá toàn diện: Nguồn vốn huy động tăng 329,1 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 1,95%, trong đó nguồn vốn dân cư chiếm tỷ trọng 95,4%/tổng nguồn vốn, thị phần nguồn vốn chiếm 38,0% tổng nguồn vốn các ngân hàng thương mại trên địa bàn; Tổng dư nợ cho vay tăng 415,1 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng +2,9%. Trong đó, dư nợ cho vay Nông nghiệp, Nông thôn chiếm tỷ trọng trên 94,7%/tổng dư nợ; Thu dịch vụ tăng khá (+10,3%) so với cùng kỳ nhưng chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra; Tài chính đạt tiến độ kế hoạch năm 2021; Tỷ lệ nợ xấu thấp, dưới mức quy định do Trụ sở chính giao; Thu nợ xử lý rủi ro hoàn thành 38% phương án kinh doanh năm 2021; đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động.

 Hội nghị đã thông qua 06 chỉ tiêu chủ yếu đến cuối Quý II/2021 như: Nguồn vốn, dư nợ, thu dịch vụ, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, lợi nhuận khoán tài chính; Đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định, đồng thời Hội nghị cũng đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu nêu trên.

Trên cơ sở định hướng thảo luận của đồng chí chủ trì Hội nghị đã có hơn 10 lượt ý kiến khác nhau liên quan đến tình hình hoạt động cụ thể tại các đơn vị, những khó khăn trong thực hiện kế hoạch kinh doanh Quý I/2021.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc Agribank tỉnh Bến Tre - Vũ Hồng Dụ chỉ đạo các phòng chuyên đề tỉnh và các Chi nhánh loại II điều hành kế hoạch kinh doanh linh hoạt, hiệu quả; triển khai các chương trình tín dụng trọng yếu như: Gói tín dụng lãi suất ưu đãi xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác cho vay qua tổ vay vốn; cho vay qua chuỗi và cho vay phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chú trọng tác phong giao dịch, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tăng trưởng tín dụng, công tác thi đua thông qua thực hiện các đề tài gắn với từng lĩnh vực hoạt động (tín dụng, huy động vốn, phát triển dịch vụ, …) đưa công tác kinh doanh của Chi nhánh hiệu quả và phát triển bền vững.

Việc đánh giá những kết quả đã đạt được trong Quí I/2021, giao chỉ tiêu cụ thể Quý II/2021 cùng với những giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể là cơ sở để Agribank Chi nhánh Bến Tre tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Quý II và năm 2021 Trụ sở chính đã giao.

Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Hiếu - Agribank Bến Tre

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tập huấn công tác tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở năm 2021
 Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
 Thực hiện công tác Dân vận năm 2021
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
 Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi năm 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)