Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 20
  Tổng lượt truy cập: 395430

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước Đảng, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
    Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng sôi nổi, đặc biệt là thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phong trào thi đua "Đồng khởi mới" của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Với phương châm "Dân chủ, Kỷ cương, Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển", tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quê hương Đồng Khởi, thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh sinh hoạt chuyên đề quý III/2020
03/11/2020

 

Sáng 29/10/2020, chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và trách nhiệm của chi bộ, đảng viên”. Đồng chí Trần Văn Tâm, Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đảng viên được nghe báo cáo đề dẫn, 04 tham luận và 08 lượt ý kiến tranh luận, thảo luận của đảng viên xoay những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo đề dẫn đã phân tích, làm rõ chủ đề Đại hội “Phát huy tinh thần đoàn kết; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”; đánh giá những thành tựu, hạn chế nổi bật, 5 bài học kinh nghiệm của Đảng bộ Khối trong 5 năm qua; 5 mục tiêu, 9 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 nhiệm vụ đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ý kiến tham luận và thảo luận của các đồng chí đảng viên tập trung phân tích những thuận lợi, thách thức đan xen trong 5 năm tới; làm rõ những mục tiêu khó,  cần phải tập trung quyết liệt mới có thể đạt được; đồng thời, nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện phù hợp, tập trung đổi mới công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, quản lý chặt chẽ đảng viên và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh nói chung và Chi bộ cơ quan nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các ý kiến đều cho rằng: Đảng bộ Khối bao gồm nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng. Hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Chi bộ cơ quan gồm những đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban tham mưu của Đảng ủy Khối. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của chi bộ; trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi đảng viên cần nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; tham mưu, đề xuất những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, từng đảng viên, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Văn Tâm – Bí thư chi bộ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chuẩn bị nhửng nội dung cho buổi sinh hoạt chuyên đề; qua đá đã giúp các đồng chí đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu chi bộ, từng đồng chí đảng viên của chi bộ phải tiêu biểu, mẫu mực từ cách nghĩ, cách làm, để rút kinh nghiệm, nhân rộng ra toàn Đảng bộ.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Triển khai thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)