Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 48
  Tổng lượt truy cập: 455917

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổng kết năm 2020
27/01/2021

 

Chiều 27/01/2021, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020. Đồng chí Võ Văn Kiệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tâm – Bí thư chi bộ trao Giấy khen cho 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả công tác giám sát năm 2020 và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Theo đó, năm 2020, Chi ủy lãnh đạo đảng viên tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức triển khai, quán triệt Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới theo chương trình, kế hoạch đề ra; tổ chức Hội thi kể chuyện về  tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện phương châm 10 chữ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI,…

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo tổ chức thành công đại hội 375 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022; 99 chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, Chi ủy lãnh đạo đảng viên tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội cho cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ; xây dựng các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội; tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Tham mưu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối mở rộng lần thứ 3 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, thảo luận thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tổ chức khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ ở 08 đảng bộ, chi bộ cơ sở; hướng dẫn, theo dõi việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2020. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật trong Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở; hoàn thành kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2020 đối với đồng chí bí thư và cấp ủy 05 tổ chức cơ sở đảng; xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 01 Bí thư Đảng ủy cơ sở. Lãnh đạo Đoàn Khối tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022; Hội thi văn hóa giao tiếp công sở, doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính cấp Đoàn Khối; tham dự Hội nghị giao ban Đoàn Khối khu vực phía Nam lần thứ I...

Với những kết quả đó, Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá là tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 06 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 20 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Kiệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đồng chí đảng viên và chi bộ đã đạt được trong năm 2021. Với những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí yêu cầu Chi ủy chi bộ, từng đồng chí đảng viên phải quán triệt chủ đề “Đồng thuận – Sáng tạo”; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, phải tạo được sự đồng thuận để biến nhận thức thành hành động; xây dựng tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm. Đồng thời, đồng chí đề nghị chi bộ quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy như các tổ chức cơ sở đảng khác;  quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề và quản lý đảng viên. Mỗi đổng chí đảng viên phải tự học, tự nghiên cứu để làm một việc nhưng phải biết nhiều việc; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất…

Tại Hội nghị, chi bộ đã tiến hành khen thưởng 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và biểu dương 01 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.

Ban Tuyên giáo

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v triển khai Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
 Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021
 V/v triển khai thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I/2021 và đón Tết Tân Sửu 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)