Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 1992
  Tổng lượt truy cập: 1698564

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng - Đề cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên 

Quy định 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144) do Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 09/5/2024 đang được dư luận quan tâm. Quy định đề cập đến nhiều vấn đề cốt lõi cả về phẩm chất đạo đức, lập trường tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.
Quy định 144 quy định về 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới bao gồm:
Nội dung cơ bản của Điều 1 - Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Chi bộ Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Lách tích cực thi đua “Đồng khởi mới”
03/07/2024

Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Chợ Lách có 11 công chức, người lao động. Chi bộ KBNN huyện Chợ Lách có 10 đảng viên đều nhiệt tình công tác và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Tập thể Chi bộ KBNN huyện Chợ Lách nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy KBNN tỉnh khen thưởng về thành tích thi đua “Đồng khởi mới”.

Giao dịch khách hàng tại Kho bạc Nhà nước huyện Chợ Lách.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13-4-2022 phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, KBNN huyện Chợ Lách xác định mục tiêu và phương châm hành động: “Tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng phục vụ.

Năm 2023, KBNN huyện chủ động triển khai, quán triệt cho công chức, người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của KBNN tỉnh giao. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt giao ước thi đua với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, công chức và người lao động KBNN tỉnh vượt qua mọi khó khăn, làm việc sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2023”. KBNN huyện phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong toàn đơn vị, gắn với thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu chiến lược xây dựng Kho bạc số, lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ, Ban Giám đốc KBNN huyện Chợ Lách đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong các tiêu chí thi đua, mỗi công chức, người lao động của đơn vị đều đăng ký xây dựng phong cách làm việc chuẩn mực, khoa học; mọi thủ tục, hồ sơ giao dịch bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật; tuân thủ đúng theo quy trình xử lý công việc, không để xảy ra trường hợp gây khó khăn cho khách hàng.

Trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các giải pháp triển khai công việc, Ban Giám đốc KBNN huyện đều đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công khai, công bằng và nghiêm túc. Lãnh đạo KBNN huyện luôn quan tâm nhắc nhở công chức đơn vị thực hiện tốt công tác rà soát, hướng dẫn chăm sóc khách hàng qua dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, đã góp phần xây dựng môi trường làm việc thân thiện và thói quen ứng xử văn minh với khách hàng.

Đạt nhiều kết quả nổi bật

Với quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao, KBNN huyện Chợ Lách đã hoàn thành đạt, vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn huyện năm 2023 là 412,393 tỷ đồng, đạt 104,61% so với kế hoạch năm và đạt 85,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điều tiết ngân sách Trung ương 6,248 tỷ đồng, ngân sách địa phương 406,15 tỷ đồng; thu cân đối 70,5 tỷ đồng, thu điều tiết bổ sung từ ngân sách cấp trên là 335,65 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu NSNN ước đạt 250,242 tỷ đồng, đạt 53,67% so với kế hoạch năm và đạt 112,97% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 500,477 tỷ đồng; trong đó, chi ngân sách Trung ương 65,191 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 435,286 tỷ đồng. KBNN Chợ Lách đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên với số tiền ước thực hiện 190,8 tỷ đồng, đạt 46,19% so với kế hoạch năm và đạt 112,3% so với cùng kỳ năm trước. Số chi xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm ước thực hiện 34,486 tỷ đồng, đạt 44,42% kế hoạch năm và đạt 233,88% so với cùng kỳ năm trước, trong đó là vốn ngân sách địa phương 34,486 tỷ đồng.

KBNN huyện thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định kiểm soát chi NSNN; hướng dẫn và xử lý kịp thời các vướng mắc trong kiểm soát chi NSNN; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chính quyền địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được KBNN huyện quan tâm thực hiện đúng theo quy định pháp luật (không xảy ra trường hợp vi phạm).

Thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng Kho bạc số, KBNN huyện Chợ Lách luôn quan tâm công tác cải cách hành chính và đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2022, KBNN huyện Chợ Lách là đơn vị xếp hạng tốt trong hệ thống KBNN Bến Tre, được đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đứng thứ 36/706 KBNN nơi giao dịch trong hệ thống KBNN toàn quốc. Năm 2023, kết quả khảo sát đợt 1, KBNN huyện Chợ Lách được đánh giá mức độ hài lòng xếp thứ 11/706 KBNN nơi giao dịch trong hệ thống KBNN toàn quốc và xếp hạng tốt nhất trong hệ thống KBNN tỉnh Bến Tre; kết quả khảo sát đợt 2-2023, đánh giá mức độ hài lòng xếp thứ 17/703 KBNN nơi giao dịch trong hệ thống KBNN toàn quốc và xếp loại tốt nhất trong hệ thống KBNN tỉnh Bến Tre.

Với kết quả nổi bật, KBNN Chợ Lách đã góp phần nâng cao mức độ đánh giá sự hài lòng khách hàng cho toàn hệ thống KBNN tỉnh Bến Tre. Theo đó, cuối năm 2023, KBNN Bến Tre được đánh giá xếp thứ 3/13 so với KBNN các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh), tăng 1 bậc so với kết quả khảo sát, đánh giá đợt 1 năm 2023.

Theo: baodongkhoi.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
 Kế hoạch hưởng ứng thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025
 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030

LIÊN KẾT LIÊN KẾT