Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 20
  Tổng lượt truy cập: 395430

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước Đảng, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
    Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng sôi nổi, đặc biệt là thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phong trào thi đua "Đồng khởi mới" của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Với phương châm "Dân chủ, Kỷ cương, Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển", tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quê hương Đồng Khởi, thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Chi bộ Tỉnh đoàn: triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
14/10/2020

Sáng ngày 14/10/2020, Chi bộ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hà Quốc Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.

Các nhóm trình bày các nội dung thảo luận nhóm

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lâm Như Quỳnh - Phó Bí thư Chi bộ quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm mới của Hội nghị triển khai Nghị quyết là cchi bộ chia nhóm thảo luận, thuyết trình và phản biện về 04 nhóm giải pháp thực hiện những nội dung trọng tâm của Nghị quyết xoay quanh các vấn đề: giải pháp nâng chất công tác chính trị tư tưởng, phòng chống suy thoái tư tưởng và đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên trẻ; giải pháp nâng chất lượng sinh hoạt Tổ đảng, Chi bộ và giải pháp quản lý đảng viên; giải pháp nâng chất công tác kiểm tra, giám sát; giải pháp bồi dưỡng quần chúng trở thành đảng viên Đồng Khởi mới.

Thông qua Hội nghị đã giúp cán bộ đảng viên và quần chúng nắm được những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên các lĩnh vực: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể của Đảng ủy Khối. Trên cơ sở đó, Chi ủy Tỉnh đoàn triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên và quần chúng nhằm xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với yêu cầu chuyên môn tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hà Quốc Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Quốc Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ đề nghị sau Hội nghị này, từng đảng viên và quần chúng tiếp tục nghiên cứu sâu Nghị quyết và viết bài thu hoạch với các nội dung: những vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối mà bản thân đồng chí nhận thức sâu sắc nhất, vì sao; đề xuất các giải pháp hiệu quả để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Tỉnh đoàn và những đề xuất, kiến nghị với Chi ủy Tỉnh đoàn. Đồng chí lưu ý thêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, các đơn vị phòng, ban và từng đồng chí cần đề xuất các giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn, trong quá trình triển khai thực hiện, cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung được nêu trong Nghị quyết, gắn với Nghị quyết Đại hội của Chi bộ Tỉnh đoàn, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tin, ảnh: Phạm Lộc – Tỉnh đoàn

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Triển khai thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)