Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 100
  Tổng lượt truy cập: 763061

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tích cực hưởng ứng thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong toàn Đảng bộ với nội dung : Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu và phương châm "Hai chân - Ba mũi".

Theo đó, chân thứ nhất: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh . Tập trung thi đua xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỉ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên chi bộ trực thuộc cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% trở lên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Thành, BIDV Bến Tre đạt giải Nhất Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp” tháng 10 năm 2021
15/11/2021

 

Tháng 10 năm 2021 (từ 9h00 ngày 15/10/2021 đến 8h00 ngày 15/11/2021), Ban Tổ chức đã nhận được 3.871 lượt thí sinh tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết đại hội Đảng các cấp” do Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. Trong đó có 2.868 lượt người trả lời đúng cả 05 câu hỏi kiến thức.

​​​

Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Đảng bộ BIDV Bến Tre đạt giải Nhất cuộc thi tháng 10/2021

Tháng qua, một số đơn vị có số lượt người tham gia Cuộc thi nhiều như: Đảng bộ Công ty Điện lực (828 lượt), Đảng bộ Công ty Xăng dầu Bến Tre (615 lượt), Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển  Việt Nam, Chi nhánh Bến Tre (530 lượt), Đảng bộ Viễn thông Bến Tre (600 lượt),  …

Ban Tổ chức xin chúc mừng các thí sinh đạt giải tháng 9 năm 2021. Giải nhất: Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bến Tre, dự đoán 2.870/2.868 (chênh lệch 02), nộp bài thi lúc 17 giờ 02 phút, ngày 09/11/2021; Giải nhì: Đồng chí Lưu Kiêm Ái, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bến Tre, dự đoán 2.865/2.868 (chênh lệch 03), nộp bài thi lúc 08 giờ 49 phút, ngày 10/11/2021 và giải Ba: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Bến Tre, dự đoán 2.856/2.868 (chênh lệch 12), nộp bài thi lúc 14 giờ, ngày 09/11/2021.

Mời các đồng chí tiếp tục tham gia cuộc thi tháng 11 năm 2021 bắt đầu từ ngày 15/11/2021 và kết thúc vào lúc 8 giờ, ngày 15/12/2021, với 06 câu hỏi:

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định đến năm 2025, tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt:

A. 20% GDP.

B. 25% GDP.

C 30% GDP.

D. 35% GDP.

2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định mấy khâu đột phá chiến lược? 

A. Ba 

B. Bốn 

C. Năm

D. Sáu

3. Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định phương châm “Hai chân – Ba mũi” gồm: 

A. “Hai chân” bao gồm: xây dựng Đảng trong trong sạch, vững mạnh; Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. “Ba mũi” bao gồm: Mũi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Mũi huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; Mũi phát triển nguồn nhân lực.  

B. “Hai chân” bao gồm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. “Ba mũi” bao gồm: Mũi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Mũi huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; Mũi phát triển nguồn nhân lực. 

C. “Hai chân” bao gồm: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. “Ba mũi” bao gồm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. 

D. “Hai chân” bao gồm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. “Ba mũi” bao gồm: Mũi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Mũi huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng; Mũi phát triển nguồn nhân lực.

4. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kết nạp đảng viên mới đạt: 

A. Phát triển 4.500 đảng viên

B. Phát triển 5.000 đảng viên 

C. Phát triển từ 4.500 đến 5.000 đảng viên

D. Phát triển 5.5000 – 6.000 đảng viên

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nào sau đây? 

A. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 

B. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể; Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 

C. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo xây dựng các đoàn thể; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 

D. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

6. Dự đoán số lượt người có đáp án đúng 05 câu hỏi trên? 

Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng kính mời!

Ban Tuyên giáo 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tuyên truyền Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
 Tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I năm 2022 và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
 Tuyên truyền Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
 Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm công tác khoa giáo năm 2022

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)