Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 240
  Tổng lượt truy cập: 395650

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước Đảng, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
    Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng sôi nổi, đặc biệt là thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phong trào thi đua "Đồng khởi mới" của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Với phương châm "Dân chủ, Kỷ cương, Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển", tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quê hương Đồng Khởi, thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
15/07/2020

 

Sáng 14/7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Võ Văn Kiệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến thảo luận

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Khối tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gây ra; tập trung thực hiện các chủ trương, biện pháp hỗ trợ người dân phòng chống hạn, mặn trên địa bàn tỉnh. Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm huy động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. An ninh, trật tự và an toàn xã hội trong các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp được bảo đảm và giữ vững.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở hêt sức quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng: triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và chủ trương “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy.

Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019. Có 20 tổ chức đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 19,8%), 77 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 76,23%); Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 894 đồng chí (đạt 14,79%), hoàn thành tốt nhiệm vụ là 5.033 đồng chí (đạt 83,3%). Thành lập mới 01 chi bộ cơ sở và kết nạp được 58/80 đảng viên mới (đạt 72,5%).

Nổi bật là kêt quả tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sơ nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến hết ngày 20/3/2020, tất cả 375/375 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đến ngày 8/7/2020, 99/99 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch.

6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở phải “Bứt phá về đích”, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung công sức, trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các kế hoạch về sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước.

Quán triệt, thực hiện triêt để tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh uỷ “Bứt phá để về đích” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tuc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiêp hành khảo sát, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đến cuối tháng 10/2020 hoàn thành kế hoạch năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Kiệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục “Bứt phá về đích”, thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2020; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, đồng thời có những cách làm mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Triển khai thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)