Truy cập nội dung luôn

 

Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

 Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 284093

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ mới, Đảng bộ khối xác định phương hướng chung: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Siết chặt kỹ cương, nâng chất cơ quan, đơn vị văn hóa, trọng tâm là xây dựng văn hóa chính trị, góp thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, tạo môi trường khuyến khích đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
15/07/2020

 

Sáng 14/7/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Võ Văn Kiệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến thảo luận

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Khối tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gây ra; tập trung thực hiện các chủ trương, biện pháp hỗ trợ người dân phòng chống hạn, mặn trên địa bàn tỉnh. Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm huy động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là trên lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. An ninh, trật tự và an toàn xã hội trong các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp được bảo đảm và giữ vững.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở hêt sức quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng: triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và chủ trương “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy.

Hoàn thành việc đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019. Có 20 tổ chức đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 19,8%), 77 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 76,23%); Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 894 đồng chí (đạt 14,79%), hoàn thành tốt nhiệm vụ là 5.033 đồng chí (đạt 83,3%). Thành lập mới 01 chi bộ cơ sở và kết nạp được 58/80 đảng viên mới (đạt 72,5%).

Nổi bật là kêt quả tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sơ nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đến hết ngày 20/3/2020, tất cả 375/375 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; đến ngày 8/7/2020, 99/99 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch.

6 tháng cuối năm 2020, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở phải “Bứt phá về đích”, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung công sức, trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các kế hoạch về sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước.

Quán triệt, thực hiện triêt để tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh uỷ “Bứt phá để về đích” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tuc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiêp hành khảo sát, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, phấn đấu đến cuối tháng 10/2020 hoàn thành kế hoạch năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Kiệt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục “Bứt phá về đích”, thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2020; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, đồng thời có những cách làm mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Tuyên giáo

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Quán triệt Kết luận số 70-KL/TW và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị
 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)
 Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)