Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 455920

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020
16/12/2020

 

Ngày 15/12/2020, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. ​

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Trong năm 2020, thực hiện chủ trương “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, trong đó trọng tâm là việc lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng hai cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các biện pháp ứng phó với tình hình hạn mặn kéo dài trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng,  chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành đều có sự nổ lực, phấn đấu để khắc phục khó khăn chung, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, nhất là qua các đợt sinh hoạt chính trị trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, từ đó tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm, thường xuyên hỗ trợ cơ sở đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kết nạp 107/80 đảng viên mới, đạt 133,7% so chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, có trọng tâm, góp phần quản lý tổ chức đảng, đảng viên, quản lý tài chính đảng theo quy định. Các đoàn thể hoạt động ổn định, có sự phối hợp tốt trong thực hiện các hoạt động chăm lo cho thanh niên và công nhân lao động. Các doanh nghiệp có sự chủ động tốt trong triển khai, điều tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh để thích ứng với những điều kiện khó khăn, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực đóng góp an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong năm 2020, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII; đồng thời chỉ ra những hạn chế cần phải khắc phục triệt để trong năm 2021. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2021, do đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở quan tâm rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung lãnh đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với Nghị quyết năm 2021 và Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm…. 

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tinh đối với 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trogn thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v triển khai Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
 Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021
 V/v triển khai thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I/2021 và đón Tết Tân Sửu 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)