Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 60
  Tổng lượt truy cập: 455929

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tổ chức phiên họp định kỳ với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác thành phố
15/01/2021

 

 

Chiều ngày 11/01/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bến Tre tổ chức phiên họp thường kỳ với 4 Hội, đoàn thể nhận ủy thác thành phố, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, đề ra kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021. Ông Nguyễn Mạnh Hoài – Phó Giám đốc Chi nhánh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh buổi họp

Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế trên địa bàn thành phố Bến Tre gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhặp mặn nhưng công tác ủy thác cho vay giữa NHCSXH Bến Tre với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã đạt được những kết quả hết sức khả quan góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trên địa bàn. Tính đến 31/12/2020, dư nợ ủy thác đạt 102.079 triệu đồng với 4.983 hộ vay. Trong đó, dư nợ ủy thác thông qua Hội Phụ nữ 44.583 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 43,67%; Hội Nông dân 39.046 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 38,25%; Hội Cựu chiến binh 11.877 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 11,64%; Đoàn Thanh Niên 6.573 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 6,44%.

Huy động tiết kiệm qua Tổ đạt 8.192 triệu đồng, chiếm 8,02% dư nợ ủy thác. Trong đó, Hội Phụ nữ đạt 3.789 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 10,6%/dư nợ; Hội Nông dân đạt 2.924 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 9,3%/dư nợ; Hội Cựu chiến binh đạt 964 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 10,6%/dư nợ; Đoàn Thanh niên đạt 515 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 8,9%.

Trong phiên họp sau khi thảo luận nội dung báo cáo cũng như phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021, Ông Nguyễn Mạnh Hoài– chủ trì cuộc họp ghi nhận công tác phối hợp giữa NHCSXH với các Tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Đồng thời đề nghị các cấp Hội trong năm 2021, cần tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách nhằm giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là trong lĩnh vực cho vay xuất khẩu lao động, các chương trình đa dạng sinh kế tiếp được tiếp cận một cách rộng rãi; nâng cao tinh thần trách nhiệm các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã trong việc bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, chứng kiến việc giải ngân, thu nợ, thu lãi tại xã, tham gia họp giao ban đầy đủ, thực hiện có hiệu quả các nội dung nhận ủy thác theo hợp đồng ủy thác đã ký, đồng thời sẽ kiến nghị đến thành viên Ban đại diện HĐQT thành phố, nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phú – NHCSXH tỉnh Bến Tre

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v triển khai Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
 Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021
 V/v triển khai thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
 Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I/2021 và đón Tết Tân Sửu 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)