Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 294
  Tổng lượt truy cập: 826554

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới"

Trong năm 2021, Đảng ủy Khồi và cấ; ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chio3 đạo thực hiện phong trào thi  đua "Đồng Khởi mới" với "Hai chân – Ba mũi"

Với chân " Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh", Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Đã ban hành Kế hoạch số 44-KH/ĐUK, ngày 17/5/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có nội dung thực hiện Nghị quyết số 3-NQ/TU. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối bằng Kế hoạch số 05-KH/ĐUK, ngày 21/10/2020 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 21/10/2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK, ngày 21/10/2021 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Chọn Chi bộ phòng Kinh doanh, thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chi bộ điểm của tỉnh để chỉ đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre: Tổng kết hoạt động năm 2021 và tổ chức Lễ phát động ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.
26/01/2022

 

Chiều ngày 25/01/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bến Tre tổ chức phiên họp thường kỳ để tổng kết hoạt động năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng thời tổ chức phát động ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” theo kế hoạch của UBND tỉnh Bến Tre. Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH Chi nhánh tỉnh chủ trì cuộc họp.

Bà Trần Lam Thùy Dương – Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trong năm 2021 Ban đại diện HĐQT đã thực hiện phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng kịp thời đối với các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Công tác củng cố kiện toàn Ban đại diện được thực hiện kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo của 12/12 thành viên Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh thực hiện tại 09/09 lượt huyện/thành phố theo đúng kế hoạch đề ra,… Qua đó đã góp phần lớn cho NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre trong việc tham mưu triển khai, thực hiện tăng trưởng dư nợ và thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, đã tạo điều kiện cho 2.469 lượt hộ nghèo và 27.957 lượt đối tượng chính sách khác được vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết lao động làm việc tại địa phương và xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài để phát triển kinh tế gia đình; giải quyết nhu cầu thiết yếu, cải thiện môi trường sống, xây dựng nhà ở và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn,… Đến 31/12/2021, tổng nguồn vốn cho vay của Chi nhánh đạt 2.951,9 tỷ đồng (tăng 213,6 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó: nguồn vốn Trung ương 2.868,7 tỷ đồng, nguồn vốn ủy thác của địa phương 83,2 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 2.950,2 tỷ đồng, tăng 206,3 tỷ đồng đồng so với đầu năm với 103.160 hộ vay còn dư nợ, bình quân mỗi hộ dư nợ 28,6 triệu đồng, trong đó: nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ 0,36%.

Năm 2021 tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nạn hạn mặn kéo dài của năm 2020 và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh,… nhưng hoạt động tín dụng chính sách đã được Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, góp phần đáng kể trong việc khắc phục khó khăn về vốn vay, phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội.

Tại phiên họp, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cũng đã phát động ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” với mục tiêu huy động nguồn lực từ các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân,… và cộng đồng xã hội để chung tay lo cho người nghèo về nhu cầu vốn vay ưu đãi để thực hiện sinh kế thoát nghèo bền vững, qua thảo luận các thành viên tham dự họp đều thống nhất cao việc phát động gửi tiền tiết kiệm theo kế hoạch số 8529/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Bến Tre đề ra. 

Bà Nguyễn Thị Bé Mười – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH phát biểu ý kiến chỉ đạo

Thời gian tới, Ban Đại diện HĐQT đề ra các đầu việc cụ thể gồm: tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị có liên quan bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, nguồn vốn huy động,… để cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ngân hàng cấp trên giao; thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp; phấn đấu thực hiện để hoàn thành tốt các chỉ tiêu tín dụng chính sách năm 2022…

Tin, ảnh:  Phú Thới - NHCSXH tỉnh Bến Tre

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)
 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
 Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết Đảng và lý luận chính trị
 Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)