Truy cập nội dung luôn

 

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 343
  Tổng lượt truy cập: 1601709

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ởi Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Bến Tre - Điển hình trong thực hiện công tác dân vận của tỉnh
15/09/2023

 

Trong những năm qua, công tác dân vận đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, “hoà mình” trong mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội nói chung và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Bến Tre (NHNN) nói riêng. Công tác dân vận luôn được Đảng ủy, lãnh đạo NHNN dành sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các mô hình “Dân vận khéo” trong hoạt động của NHNN và ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ và NHNN ký kết Chương trình phối hợp công tác

Quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, để triển khai có hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền và mô hình “Dân vận khéo”, Đảng ủy NHNN đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp ủy, các đơn vị trực thuộc và các đoàn thể triển khai thực hiện công tác dân vận.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, NHNN tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho toàn thể đảng viên, công chức. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, nghị định về công tác dân vận đến đảng viên, công chức NHNN và người lao động của Ngành trên địa bàn, như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Chỉ thị số 450-CT/BCS, ngày 25/5/2015 của Ban cán sự Đảng NHNN Việt Nam về việc thực hiện công tác dân vận trong ngành Ngân hàng; Chương trình phối hợp công tác số 09/CTPH-BDV-NHNN ngày 08/4/2014 giữa Ban Dân vận Trung ương và NHNN Việt Nam…. góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Ngành.

Theo đó, từ năm 2014, NHNN và Ban Dân vận Tỉnh ủy tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác dân vận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phong cách phục vụ Nhân dân của công chức và cán bộ, nhân viên trong Ngành. Trên cơ sở đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy và NHNN tiếp tục ký kết Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 để đề ra những phần việc cụ thể, định hướng thực hiện hiệu quả.

Nhằm trang bị cho cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng các kiến thức cơ bản về công tác dân vận của Đảng, về phong cách phục vụ nhân dân, từ năm 2016 đến năm 2018, NHNN phối với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức 13 lớp tập huấn về công tác dân vận cho 1.503 cán bộ, nhân viên ngành Ngân hàng.

Hằng năm, NHNN xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để chỉ đạo các chi bộ, các đơn vị trực thuộc và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và thực hiện đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước; đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; thường xuyên kiện toàn, phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác dân vận nhân “Ngày dân vận” 15/10 hằng năm.

Ngoài ra, Đảng ủy lãnh đạo nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức truyền thông nhằm thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp về các chính sách và hoạt động ngân hàng; duy trì thông tin các chủ trương, chính sách và kết quả hoạt động Ngân hàng thông qua Tờ Thông tin phục vụ lãnh đạo được phát hành định kỳ hằng tháng (đến năm 2020), Cổng Thông tin điện tử thành phần NHNN, Fanpage “Ben Tre Bankers”....

Đồng chí Lê Công Thành, Giám đốc NHNN tham gia hiến máu tình nguyện

Những kết quả mang lại

Từ nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác dân vận, hằng năm, lãnh đạo NHNN phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn như: Ngày Hội “Cán bộ dân vận ngân hàng”; về nguồn và tặng câh xanh tại một số địa chỉ đỏ, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng....

Lãnh đạo NHNN tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong ngành Ngân hàng Bến Tre, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đăng ký xây dựng và thực hiện tốt các mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, toàn Ngành trên địa bàn có 19 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh, 18 mô hình cấp huyện đã được công nhận, trong đó NHNN có 04 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh, gồm: Cụ thể kết quả thực hiện các mô hình dân vận khéo tại NHNN tỉnh: NHNN tỉnh hiện có 05 mô hình dân vận khéo cấp tỉnh được công nhận gồm: “Ngân hàng Bến Tre, tiếp sức đến trường” (công nhận năm 2017), “Ngân hàng Bến Tre, sẻ giọt máu hồng” (công nhận năm 2017), “Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính vì sự phát triển” (công nhận năm 2017), “Kịp thời giải đáp vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với hoạt động ngân hàng” (công nhận năm 2018), “Ngành Ngân hàng Bến Tre góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tín dụng đen” (công nhận năm 2019). Năm 2023, NHNN đăng ký xây dựng mô hình “Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre quản lý, định hướng hoạt động ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số tỉnh Bến Tre năm 2023”. Các mô hình tập trung vào nội dung cải tiến thủ tục giao dịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giải quyết các vấn đề nóng được xã hội quan tâm đối với hoạt động ngân hàng.

Đồng chí Lê Công Thành, Giám đốc NHNN nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Kết quả nổi bật của các mô hình đã được công nhận

Mô hình “Ngân hàng Bến Tre, tiếp sức đến trường”: Vận động đóng góp, tặng học bổng, học phẩm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, ngành Ngân hàng Bến Tre trao tặng khoảng 500.000 quyển tập (trị giá hơn 2 tỷ đồng), khoảng 5 tỷ đồng để tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và phương tiện giảng dạy tại một số trường học trong tỉnh. Qua đó NHNN nhận được 01 Bằng khen của UBND tỉnh, 02 Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thành tích tích cực vận động.

Mô hình “Ngân hàng Bến Tre, sẻ giọt máu hồng”: Mỗi năm tổ chức 3 đợt hiến máu (không tính các đợt vận động đột xuất)/ Kết quả từ năm 2016 đến nay đã có 3.841 đơn vị máu được hiến. Đặc biệt, năm 2016 ngành Ngân hàng Bến Tre đã thành lập Câu lạc bộ hiến máu dự bị ngành Ngân hàng với 93 thành viên, sẵn sàng hiến máu cứu người khi bệnh viện có yêu cầu. Nhiều tập thể, cá nhân trong Ngành trên địa bàn được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào vận động, hiến máu tình nguyện tỉnh Bến Tre.

Mô hình “Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính vì sự phát triển”: Từ năm 2016 đến nay, NHNN đã giải quyết 616 hồ sơ thủ tục hành chính rút ngắn gần 90% thời gian giải quyết theo quy định. Công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính có thái độ lịch sự, đúng mực, 100% tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến đều đánh giá từ tốt, hài lòng; các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã đẩy mạnh cải tiến, đơn giản hóa và công khai các quy trình, thủ tục giao dịch của ngân hàng theo hướng tinh gọn nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ theo quy định, không gây phiền hà, hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời, các mô hình “Dân vận khéo” do các ngân hàng xây dựng trong các năm qua cũng chủ yếu tập trung vào nội dung cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Mô hình “Kịp thời giải đáp vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với hoạt động ngân hàng”: Cử cán bộ tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Các ý kiến liên quan đến chính sách, hoạt động ngân hàng đều được ghi nhận và giải đáp cụ thể, thấu đáo cho cử tri, đồng thời qua đó tuyên truyền, thông tin đến cử tri các chính sách và hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khác trên địa bàn được triển khai rộng rãi. NHNN đã ký kết chương trình phối hợp công tác với 13 cơ quan, đơn vị trên địa bàn, qua đó hỗ trợ nắm bắt và phản hồi đầy đủ, kịp thời các thông tin dư luận liên quan đến hoạt động ngân hàng, đồng thời được các đơn vị hỗ trợ triển khai hiệu quả nhiều mặt công tác. NHNN tỉnh đã thiết lập các đường dây nóng để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thông tin nhanh hoặc phản ánh những khó khăn vướng mắc cần được giải đáp về chủ trương, chính sách hoặc quan hệ giao dịch với ngân hàng; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân, các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được giải quyết dứt điểm, không phát sinh các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, không để xảy ra các vụ việc tham nhũng, tội phạm, các điểm nóng tiêu cực liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Mô hình “Ngành Ngân hàng Bến Tre góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tín dụng đen”: Tham mưu Tỉnh ủy và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Trong ngành Ngân hàng, NHNN tổ chức làm việc, chấn chỉnh hoạt động cho vay, quảng cáo của các công ty tài chính trên địa bàn; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng mở rộng tín dụng, nhất là tín dụng tiêu dùng, giải quyết nhanh các hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng, kiểm soát việc sử dụng vốn vay của khách hàng, không để vốn ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng đen, cũng như quản lý đội ngũ cán bộ tín dụng, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ tín dụng tham gia, tiếp tay cho vay đáo hạn ngân hàng.

Mô hình “Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre quản lý, định hướng hoạt động ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số tỉnh Bến Tre năm 2023”: Hiện đang được xây dựng với mục tiêu tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân đối với thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính hiện đại gắn với thay đổi tư duy, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số theo xu thế hội nhập. Các hoạt động, phần việc đã triển khai thực hiện như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng  “Tuyến phố không tiền mặt” đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phối hợp với UBND thành phố Bến Tre tổ chức Lễ ra mắt “Tuyến phố không tiền mặt” thí điểm của thành phố; tổ chức Hội thảo “Đổi mới nhận thức và hành động về thanh toán không dùng tiền mặt”;…

Với những kết quả đó, NHNN đã nhận được những phần thưởng cao quý:

Đồng chí Trần Văn Đức, nguyên Giám đốc NHNN nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018

Tỉnh ủy tặng Cờ với thành tích Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2014-2018); Bằng khen của Tỉnh ủy với thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban tổ chức Trung  ương; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng tập thể có thành tích  xuất sắc nhân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Từ năm 2014 đến nay, NHNN được khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì đạt thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Lao động hạng Nhất với thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 04 Cờ thi đua của Chính phủ với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào các năm 2016, 2017, 2018, 2020; 02 Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua ngành Ngân hàng vào các năm 2015, 2021; 02 Cờ thi đua của UBND tỉnh với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước vào các năm 2018, 2020; 03 Cờ thi đua của Bộ Công an với thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các năm 2015, 2017, 2018 cùng 45 Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Càng phấn đấu nhiều hơn trong thời gian tới

Hưởng ứng ”Ngày Không dùng tiền mặt”

Để công tác dân vận có những chuyển biến tích cực, hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành thì công tác dân vận tại NHNN và các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn cần được chú trọng để kịp thời nắm bắt, xử lý tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp; đồng thời củng cố tổ chức, phối hợp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ về kiến thức nghiệp vụ công tác dân vận, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh trong toàn Ngành.

Thời gian tới, Đảng ủy NHNN tiếp tục quan tâm và thường xuyên phối hợp  chặt chẽ với lãnh đạo NHNN, lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Ngành nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phong cách phục vụ Nhân dân đi đôi với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngân hàng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế -xã hội tỉnh nhà.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

LIÊN KẾT LIÊN KẾT