Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 314
  Tổng lượt truy cập: 470146

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
27/02/2021

 

​Sáng ngày 26-2-2021, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021, Chỉ thị số 01-CT/TU về thi đua "Đồng khởi mới". Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy Khối cho biết, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Qua đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức được những nội dung cơ bản Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động ngay những ngày đầu năm 2021, đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở sớm ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 sát với Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và từng tổ chức cơ sở đảng; ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách sát hợp, bước đầu được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện, Đảng ủy Khối chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, từ khâu quán triệt, tuyên truyền; sâu sát trong đôn đốc, nhắc nhở việc cụ thể hóa thực hiện. Bên cạnh đó, việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2021 và Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy được duy trì gắn với các hoạt động thường xuyên nhằm xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện ngay những vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát.  

Sắp tới, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối. Trước mắt, tập trung lãnh đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống. Lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2021 và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” cũng như việc cụ thể hóa các văn bản Nghị  quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có phân công nhiệm vụ cụ thể, có kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc tổ chức triển khai thực hiện. Với những hạn chế đã nêu, Đảng ủy Khối cần đưa ra những giải pháp để khắc phục.

Năm 2021, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Trong quý I-2021, cố gắng triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Khối.  Đối với Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy có 24 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ giải pháp Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa ra 28 đầu việc rất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Ngoài các đầu việc thực hiện, do các ban tham mưu thì cần triển khai đồng bộ ra toàn 99 đảng bộ. Từng nội dung đầu việc phải có địa chỉ cụ thể người thực hiện và có kiểm tra, giám sát, đánh giá cụ thể. Lưu ý việc giải quyết dứt điểm hồ sơ lý lịch trong bố trí, đề bạt phải chọn lọc những đối tượng trong diện quy hoạch trước vì hiện nay đơn vị còn tới 400 hồ sơ tồn đọng thì không thể giải quyết hết trong năm 2021.

Riêng đối với việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU về thi đua “Đồng khởi mới”, đơn vị mới chỉ triển khai thực hiện ở 20 chi bộ, đảng bộ. Do vậy, Đảng ủy Khối lưu ý cần tìm các giải pháp đổi mới phương pháp tuyên truyền, có thể qua gián tiếp để nội dung này đến được tất cả các đơn vị trong Khối nhanh nhất.

Nguồn::baodongkhoi.vn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tập huấn công tác tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở năm 2021
 Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021
 Thực hiện công tác Dân vận năm 2021
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)
 Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền giỏi năm 2021

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)