Truy cập nội dung luôn

 

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 549
  Tổng lượt truy cập: 1551018

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng về ngày cuối tháng
31/10/2023

 

Công ty Điện lực Bến Tre chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã hợp tác, đồng hành cùng ngành Điện thời gian qua, góp phần cho việc cung cấp dịch vụ điện đảm bảo chất lượng và ngày càng nâng cao.

Thực hiện chỉ đạo của EVN về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng. Được Sở Công Thương tỉnh Bến Tre chấp thuận chủ trương kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối tháng, Công ty Điện lực Bến Tre xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành Điện và thanh toán tiền điện

Bắt đầu từ tháng 10/2023, Công ty Điện lực Bến Tre đã tổ chức triển khai ký phụ lục hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng về ngày cuối tháng, từ tháng 11/2023. 

Khi thay đổi lịch ghi chỉ số như trên, hóa đơn tiền điện sẽ được ghi nhận, tính toán theo số ngày sử dụng điện thực tế của khách hàng, đối với khách hàng mua điện sinh hoạt được tính toán theo quy định tại khoản 5, điều 1, Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công thương. Thông tin số ngày sử dụng, sản lượng điện và mức giá thể hiện chi tiết trên hóa đơn tiền điện.

Để Quý khách hàng tự kiểm tra, theo dõi và phản ánh thắc mắc trong quá trình sử dụng điện, Quý khách sử dụng các hình thức:

Khách hàng tra cứu qua ứng dụng EVNSPC CSKH đã cài đặt trên thiết bị động

+ Website: https://cskh.evnspc.vn

+ Hotline: 19001006 - 19009000

Công ty Điện lực Bến Tre

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT