Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 682
  Tổng lượt truy cập: 1505853

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Tiếp tục phát huy tính chủ động, xung kích của đoàn viên khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)
10/11/2022

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong, xung kích, đi đầu trong các phong trào, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay. Trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh Bến Tre luôn xung kích, vươn lên trong học tập, dấn thân trong lao động, sản xuất, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; góp sức xây dựng quê hương Bến Tre, đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân.

Đ/c Nguyễn Minh Thiện – UV.BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát biểu trong buổi mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2022.

Trong xây dựng và quản lý đất nước, lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên giữ vai trò nòng cốt trong việc góp phần xây dựng, tổ chức thực thi, đưa pháp luật vào đời sống cũng như góp phần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. Nhận thức được ý nghĩa, vai trò to lớn của công tác tuyên truyền pháp luật, cũng như ý nghĩa, giá trị sâu sắc của Ngày pháp luật Việt Nam, trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Đoàn cấp trên, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều đóng góp sôi nổi, góp phần trong việc nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, mà trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên, thanh niên.

Với phương châm “lấy chuyên môn làm tình nguyện”, tuổi trẻ Đoàn khối đã phát huy sự sáng tạo, sức trẻ tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong hưởng ứng Ngày Pháp luật qua từng năm. Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tham mưu lãnh đạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong cơ quan, đơn vị; phối hợp các tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật, tổ chức phiên tòa giả định, phối hợp thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý… Đoàn khối cũng đã tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ Đoàn, đoàn viên trong khối, nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, cùng tìm hiểu pháp luật. Từ những hoạt động nói trên, việc học tập pháp luật đã không còn khô khan, hình thức mà đã dần dần trở thành thói quen chung của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Là lực lượng trẻ, có chuyên môn, tuổi trẻ Đoàn khối dễ dàng tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin và vận dụng vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, tuổi trẻ Đoàn khối đã thực hiện tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh; các quy định của pháp luật thông qua các ứng dụng, mạng xã hội, bằng việc đăng tải các hình ảnh, nội dung pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối đã tham mưu lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức các kỳ tọa đàm pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến,... tạo thêm nhiều kênh thông tin pháp luật bổ ích để người dân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên trong tỉnh dễ dàng tiếp cận pháp luật.

Để có được những kết quả trên, đó chính là sự nổ lực của tập thể Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và các cơ sở đoàn trong khối; sự quan tâm, sự tin tưởng và tạo điều kiện của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Trong thời gian tới, đoàn viên, thanh niên Đoàn khối sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ, chuyên môn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Đại diện cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại buổi Mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2022 do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức, đồng chí Nguyễn Minh Thiện – UV.BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: “Bản thân và mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn trong khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, xung kích trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và chấp hành pháp luật, phấn đấu để mỗi ngày trong năm đều là ngày Pháp luật; nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam, của đoàn viên, thanh niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.”

Dương Lam – CLB truyền thông trẻ 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)
 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

LIÊN KẾT LIÊN KẾT