Truy cập nội dung luôn

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 – 19/5/2024)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 193
  Tổng lượt truy cập: 1645807

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam. Với ý chí "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", dù chính quyền cách mạng còn non trẻ, đời sống Nhân dân còn muôn vàn khó khăn, toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn một lòng, một dạ đoàn kết xung quanh Đảng, Mặt trận Việt Minh,

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Vận dụng tư tưởng “Yêu thương con người’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tại Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy
15/11/2023

Trong hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tư tưởng yêu thương con người luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ Nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người, làm hết sức mình để cùng Đảng, toàn dân, toàn quân ta đấu tranh giải phóng dân tộc. Người luôn phấn đấu hết sức mình để thực hiện cho được một sự ham muốn, “ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngay cả trước khi từ biệt cõi đời, Người vẫn còn canh cánh một điều “chỉ tiếc là không được phục vụ Nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Tình yêu thương con người ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là tình cảm rộng lớn, cảm thông sâu sắc với mọi khổ đau, bất hạnh của nhân loại, trước hết dành cho đồng bào, đồng chí của mình, cho đến những người cùng khổ thuộc mọi màu da trên thế giới, người dân nô lệ bị mất nước, những người lao động bị áp bức, bóc lột, bất công; đó là lòng thương yêu vô hạn đối với con người; đồng thời thể hiện mối quan hệ bạn bè, đồng chí, với mọi người bình thường trong quan hệ hằng ngày. Người luôn nghiêm khắc với mình, độ lượng với người khác; có thái độ trân trọng con người, nâng đỡ con người sống tốt hơn và luôn quan tâm đến công tác, đời sống của từng đồng chí; việc ăn, ở, học hành, giải trí của từng người dân.

Trong những năm qua, song song với việc tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nghiêm túc học tập, quán triệt và vận dụng tư tưởng “Yêu thương con người’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tại Chi bộ, cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy. Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Chi ủy, Lãnh đạo cơ quan, nhất là người đứng đầu đã phát huy tốt vai trò trung tâm trong việc quy tụ sức mạnh tập thể. Xử lý hài hòa các lợi ích; đảm bảo công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các cá nhân. Coi trọng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” giữ vững kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm giữa tập thể và cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động của cơ quan. Trong công việc, mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ riêng, dù lớn, dù nhỏ đều là một phần quan trọng, ngoài việc phát huy khả năng của mình, phải đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Đồng thời, lãnh đạo Ban luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Chi bộ, cơ quan theo đúng quy định,... Từ đó, đã phát huy mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên; tạo được khối đoàn kết nội bộ vững chắc trong Chi bộ, cơ quan trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt “Cà phê Công đoàn”, họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổ chức sinh nhật cho đoàn viên quý IV/2023

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tình thương yêu đồng chí là cơ sở của sự đoàn kết, đồng thời là một chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc khối đoàn kết, thống nhất nội bộ, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, xây dựng tình cảm gắn bó giữa những cán bộ, đảng viên; tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng, tiếp tục xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, kỷ luật nhưng hết sức cởi mở, tin cậy lẫn nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan vun đắp thêm tình đồng chí, đồng nghiệp, gắn kết thêm tình thân ái, cảm nhận cơ quan như là tổ ấm thứ hai của mình để qua đó cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết chung tay xây dựng Chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024
 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024)
 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT