Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 575
  Tổng lượt truy cập: 718375

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tích cực hưởng ứng thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu

 Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong toàn Đảng bộ với nội dung : Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu và phương châm "Hai chân - Ba mũi".

Theo đó, chân thứ nhất: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh . Tập trung thi đua xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 05-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỉ lệ đảng viên vi phạm; Kế hoạch số 07-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ Khối được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 80% trở lên chi bộ trực thuộc cơ sở được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% trở lên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
02/07/2021

 

Sau 5 năm Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo sức lan tỏa và sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động ở các cấp ủy, tở chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò nêu gương, đi đầu trong mọi công việc, thực hiện "nói đi đôi với làm". Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thúc đẩy mạnh mẽ tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Kiệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng uỷ Khối, cấp ủy cơ sở, các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc; có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Công tác học tập, quán triệt Chỉ thị, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được thực hiện chu đáo; trên 97% cán bộ, đảng viên tham gia học tập và đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Đa số cấp ủy rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp trong toàn Đảng bộ.

Việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đã được Đảng ủy Khối tập trung triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại kéo dài để xây dựng kế hoạch khắc phục, làm khâu đột phá trong việc học tập và làm theo Bác đạt những kết quả quan trọng. Nhờ vậy, đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về sự cần thiết học tập và làm theo Bác; sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; sau kiểm tra, giám sát, các cá nhân, tập thể có biện pháp khắc phục khả thi, góp phần cho thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thực hiện, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội đối với thanh niên. Công tác thông tin tuyên truyền được cấp ủy, các đoàn thể chú trọng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đã tạo sức lan toả trong toàn Đảng bộ. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được tuyên dương, khen thưởng.

Song, vẫn còn một số hạn chế  nhất định. Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở chưa thật sự đầu tư tổ chức các hoạt động, xây dựng mô hình hoạt động mang tính đặc trưng, phù hợp với Đảng bộ Khối từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Một số cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị còn chung chung,  thiếu tính chủ động; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở một số nơi chưa rõ nét.  Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện còn chậm, hiệu quả chưa cao: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật chưa hiệu quả; Công tác tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt chưa được quan tâm đúng mức và chưa thường xuyên; Đăng ký và đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên còn lúng túng, một số nơi chưa sát thực; Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện chưa thường xuyên; Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, còn có đảng viên sai phạm bị kỷ luật. Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác ở một số chi bộ còn hình thức, kém hiệu quả. Việc đăng ký làm theo của một số cán bộ, đảng viên chưa sát với nhiệm vụ được phân công, chưa có chỉ tiêu cụ thể; chưa gắn với việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, những khó khăn vướng mắc, hạn chế để giải quyết nên khó kiểm điểm, đánh giá.

Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối tổ chức

Thởi gian tới, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo sớm triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng pháttriển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến cán bộ, đảng viên, kết thúc trong tháng 7/2021 và tuyên truyền trong đoàn viên,  hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, kết thúc trong tháng 8/2021.

Sau học tập, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, gắn với nội dung thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2021. Theo đó, nội dung đăng ký cụ thể, rõ ràng, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và yêu cầu phát triển của quê hương, đất nước trong bối cảnh hiện nay, theo hướng. Về nhận thức: Quán triệt sâu sắc “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; qua đó, xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tự mình xây dựng ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc; góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; gia đình hạnh phúc, tiến bộ... Về hành động, tập trung đăng ký thực hiện trách nhiệm đảng viên: Thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, quy định của Đảng; đặc biệt chú trọng vai trò nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (theo vị trí công tác) và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; học tập nâng cao trình độ; tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tham gia lao động sản xuất; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Trong sinh hoạt Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, công việc thường xuyên, quan trọng. Đặc biệt, trong sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy quan tâm lựa chọn những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chức trách của mỗi cán bộ, đảng viên, đưa ra chi bộ trao đổi, thảo luận các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo, làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cuối năm.

Duy trì việc biểu dương, khen thưởng gương điển hình. Cấp ủy cơ sở quan tâm đổi mới hình thức biểu dương, khen thưởng gương điển hình theo nguyên tắc đúng người, đúng việc, đúng thành tích, thuyết phục, trang trọng, ý nghĩa; phát huy tính chủ động, dân chủ, khách quan trong bình xét để biểu dương, khen thưởng gương điển hỉnh tập thể, cá nhân hàng tháng, quý, năm cho phù hợp, đúng thực chất. Quan tâm lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương, khen thưởng theo từng đợt, từng năm và từng giai đoạn khi có chủ trương.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi sâu vào thực chất trên cơ sở những việc làm cụ thể, những việc làm bình dị sẽ phát huy hiệu quả một cách hết sức thiết thực, tạo ra sự chuyển biến thực chất, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa; tiếp tục kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tạo ra hiệu ứng lan tỏa to lớn hơn, sự chuyển biến mang tính thực chất hơn trong thời gian tới.

Trần Văn Phương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tiếp tục thực hiện công tác dân vận và tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
 Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)