Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ХШ Đảng Cộng sản Việt Nam!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 19
  Tổng lượt truy cập: 395429

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước Đảng, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
    Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng sôi nổi, đặc biệt là thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phong trào thi đua "Đồng khởi mới" của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Với phương châm "Dân chủ, Kỷ cương, Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển", tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quê hương Đồng Khởi, thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Tọa đàm với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”
31/12/2019

 

Ngày 27/12/2019, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm với chủ đề “50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tham dự Tọa đàm có đồng chí: Võ Minh Thưởng, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí trong Đảng ủy; Ban chấp hành Công đoàn; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn đảng bộ.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tiếp tục khẳng định Di chúc của Bác là sản phẩm kết tinh trí tuệ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Min; là kim chỉ nam định hướng, khơi thông con đường giải phóng dân tộc, đi lên Chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam; mãi là ngọn đuốc tỏa sáng dẫn đường trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay. Qua 50 năm, những giá trị cốt lõi của Di chúc ngày càng được khẳng định, những lời dạy của Người về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, về “đại đoàn kết toàn dân tộc”, về “chăm lo đời sống nhân dân”, về “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”… vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự, thời đại sâu sắc.

Các tham luận cũng đã đánh giá về quá trình thực hiện những điều Bác căn dặn trong Di chúc, “tự soi rọi vào bản thân, cơ quan, đơn vị” qua đó, thấy rõ trách nhiệm của mỗi người cần phải tích cực, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, cao hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nêu gương; làm cho mỗi tổ chức của Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mỗi đảng viên ngày càng thấm nhuần đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tiên phong đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng , góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh nhằm cũng cố niềm tin yêu với Đảng, với Bác và con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Việc học tập và làm theo Bác cần được phát huy, duy trì thường xuyên, liên tục trong Đảng bộ, xem đây là nhiệm vụ hàng đâu của công tác chính trị, tư tưởng và công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Tư pháp – “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ngành cần không ngừng nổ lực, trau dồi phẩm chất, năng lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những lời căn dặn trong Di chúc của Người để có nhiều cách làm hay, nhiều kinh nghiệm quý, tiếp tục lãnh đạo và hiện thực hóa di nguyện và niềm mong mỏi của Bác Hồ kính yêu.

 Tin, ảnh: Thanh Bằng - Sở Tư pháp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 Triển khai thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)