Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ X.

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 40
  Tổng lượt truy cập: 286788

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thử X năm 2020

        Những năm qua, phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến tháng 8/2020, Tỉnh có 49/142 xã đạt 19 tiêu chí, 26 xã đạt 15 -18 tiêu chí, 54 xã đạt 10-14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, trung bình đạt 14,91 tiêu chí/xã. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình Trung ương xem xét, thẩm định công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Ben Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
        Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", với sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 1,62%/năm vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (Nghị quyết giảm 1,5%/năm), hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,59%, việc cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo được cả hệ thống chính trị quan tâm.

 Xem thêm >>>

 

 

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thử X năm 2020​

      Những năm qua, phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng khích lệ. Đến tháng 8/2020, Tỉnh có 49/142 xã đạt 19 tiêu chí, 26 xã đạt 15 -18 tiêu chí, 54 xã đạt 10-14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, trung bình đạt 14,91 tiêu chí/xã. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình. Trung ương xem xét, thẩm định công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
      Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", với sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 1,62%/năm vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (Nghị quyết giảm 1,5%/năm), hiện tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,59%, việc cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo được cả hệ thống chính trị quan tâm.
Hưởng ứng phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển do Thủ tướng Chính phủ phát động, hơn 04 năm phát động Chương trình "Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp ", toàn tỉnh hiện có 389 doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và các chương trình, kế hoạch hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo niềm tin đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 57 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.189,5 triệu USD. Đối với đầu tư trong nước, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 263 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 64.712,8 tỷ đồng.
      Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" trong toàn hệ thống chính trị, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó đã làm thay đổi cơ bản nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định về lề lối làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ, giải quyết thủ tục hành chính. 
      Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TƯ ngày 07 tháng 01 năm 2015 về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới ", trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 14/02/2015 về tổ chức phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới " với phương châm là đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Các ngành, các cấp tổ chức đăng ký đầu việc (trên cơ sở 113 đầu việc của Tỉnh ủy chỉ ra cho các ngành, địa phương) theo phương châm "Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới" theo chủ đề hàng năm của Tỉnh ủy (Khởi động, Hành động, Tăng tốc, Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá, Bứt phá về đích), tổ chức thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; Đồng khởi khởi nghiệp, thoát nghèo, làm giàu; Đồng khởi trong xây dựng nông thôn mới; Đồng khởi trong trữ nước mưa, nước ngọt... với phương châm "Tỉnh nắm tới xã; huyện nẳm tới ấp, khu phổ; xã nắm tới hộ gia đìnhthực hiện ngày "Chủ nhật nông thôn mới" được các cấp, các ngành và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", kinh tế tỉnh nhà phát triển toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đều đạt và vượt.
      Đến nay có 25/26 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết đề ra, trong 24/24 chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt, đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) về thu ngân sách vượt chỉ tiêu và đạt cao nhất từ trước đến nay. Hệ thống chính trị mạnh hơn về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; gương mẫu về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm nâng lên rõ rệt; văn hóa từng bước lan tỏa, thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. 
      Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã góp phần đưa tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người ước đạt 44,1 triệu đồng; Mức sống của người dân Bến Tre đã vươn lên ngang bằng mức sống trung bình của người dân trong khu vực.
      Với phong trào thi đua yêu nước trong trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống Nhân dân. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"; "Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia", "Trường học thân thiện, học sinh tích cực",... đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục. Quy mô mạng lưới trường, lớp được đầu tư và phát triển hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, học sinh. Trong lĩnh vực Y tế, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tinh thần trách nhiệm, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân ngày càng tốt hơn,... Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân và phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện tốt. Chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo được quan tâm; tỷ lệ bảo hiểm y tế cho người dân đạt 92,98%. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình có chuyển biến, chất lượng dân số được nâng lên. Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng văn hóa" gắn với xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; khôi phục nét đẹp văn hoá truyền thống phát triển mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia, số ấp, xã, khu dân cư và hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng. Trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uổng nước nhớ nguồn", giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình đã thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc. Công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng nông thôn nghèo được quan tâm. Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được thực hiện tốt. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động ngày càng tăng; công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đạt kết quả tốt.
      Hoạt động khoa học - công nghệ, đã đẩy mạnh các phong trào thi đua tiêu biểu như phong trào "Sáng kiến cải tiến kỹ thuật",  tập trung nghiên cứu các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu, ứng dụng trên nhiều lĩnh vực ngày càng thiết thực, hiệu quả. Việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất nông nghiệp công nghiệp góp phần tạo ra sản phẩm mới, năng suất cao, chất lượng bảo đảm yêu cầu tiên chuẩn của thị trường khó tính, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của sản phẩm, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. 
     Các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, chất lưựng, hiệu quả cao. Phong trào thi đua trong lực lượng quân đội như "Thi đua quyết thẳng", góp phân xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, quân với dân một ý chí, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào: "Vì an ninh tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ " thời kỳ mới, đã góp phần đảm bảo ổn định an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có bước phát triển đột phá, huy động được sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ  quốc.
      Hưởng ứng phát động thi đua, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương đã phát động nhiều phong trào để vận động rộng rãi đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"... của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Liên đoàn Lao động với phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với phong trào "Tham mưu tốt, phục vụ giỏi". Ngành giáo dục với phong trào "Dạy tốt, học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực " gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo Phong trào thi đua "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh " gắn với xây dựng cơ sở y tế "Xanh - Sạch - Đẹp " của ngành Y tế. Phong trào "Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", "Tham mưu tốt, phục vụ giỏi" gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" của Công đoàn Viên chức tỉnh. Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc " gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong trào "Phụ nữ Bến Tre tự tin, khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Nuôi dạy con tốt", "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình ", "Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch- chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị" của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Các phong trào của Hội cựu chiến binh như xây dựng "Nhà nghĩa tình đồng đội", mô hình "5+1" giúp cựu chiến binh thoát nghèo (5 hội viên khá, giàu giúp 01 hội viên nghèo), "Dân vận khéo". Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"', "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Hội nông dân tỉnh gắn với nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
      Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các phong trào: "Tuổi trẻ Bến Tre - Đồng Khởi khởi nghiệp và lập nghiệp"', "Tuổi trẻ Bển Tre tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc" "Tuổi trẻ Bến Tre sáng tạo, chủ động chiếm lĩnh khoa học công nghệ ",... 
Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Qua đó kịp thời phát hiện, giới thiệu các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.
Giai đoạn 2016 - 2020, đã có nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. 
      Khen thưởng cấp Trung ương: Cờ thi đua của Chính phủ: 32 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 341 bằng khen (trong đó: 313 cá nhân, 28 tập thể); Huân chương Lao động các hạng: 74 (trong đó: 45 cá nhân, 29 tập thể); Huân Chương Độc lập các hạng: 01 cá nhân. 
      Khen cấp tỉnh: Khen thưởng theo công trạng, thành tích đạt được: Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng thưởng; Cờ thi đua: 399 tập thể; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 438 cá nhân (trong đó: 300 cá nhân cán bộ trực tiếp tham mưu, người lao động sản xuất, chiếm 68,49%); Bằng khen UBND tỉnh: tổng số là 24.791 bằng khen, trong đó: khen thưởng cho tập thể: 5.234 bằng khen; khen thưởng cho cá nhân: 19.557 bằng khen (khen thưởng cho đối tượng là công nhân, nông dân, chiến sỹ, người lao động trực tiếp, công chức, viên chức không làm công tác quản lý là: 16.612 bằng khen, chiếm 84,94%; đối tượng là lãnh đạo quản lý: 2.945 bằng khen, chiếm 15,06%).
Khen thưởng thành tích trong kháng chiến: Từ đầu năm 2016 đến nay tỉnh đã quyết định khen thưởng thành tích kháng chiến theo Quyết định 98 cho 716 trường hợp, đã trình về Trung ương và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 224 trường hợp, theo thống kê sơ bộ tại tỉnh không còn hồ sơ tồn động. Khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng": Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 591 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khen thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ, từ đầu năm 2016 đến nay tỉnh đã trình về Trung ương và được Chủ tịch nước Quyết định tặng, truy tặng cho 364 gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 V/v tập trung triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội cấp cơ sở
 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
 Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2020

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)