Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 850797

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Thực hiện chủ đề năm 2022

Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy "Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển", những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều đổi mới trong triển khai cụ thể hóa chủ đề năm 2022. Từ đó tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người dân trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong tuyên truyền, vận động Là đơn vị được Đảng ủy Khối (ĐUK) chọn làm đơn vị xây dựng điển hình trong thực phong trào thi đua "Đồng khởi mới", Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã xây dựng kế hoạch triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư Chi bộ Bùi Văn Hiệp cho biết, trong năm 2022, chi bộ được giao thực hiện các công trình trọng điểm. Để đạt mục tiêu đề ra, chi bộ phân công, giao việc cụ thể cho từng đảng viên và định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ cũng tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Hàng tháng, trong các cuộc họp tổ, họp chi bộ đều có KT, GS chuyên đề trong tháng, quý được chi bộ đề ra. Qua đó, kịp thời phối hợp, hỗ trợ đảng viên, tổ đảng hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, nếu có khó khăn báo cáo cấp trên hướng dẫn kịp thời. "Có được kết quả này, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I-2022, chi bộ tập trung công tác chính trị tư tưởng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bằng nhiều hình thức, chi bộ đã đưa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ĐUK đến với cán bộ, đảng viên và người lao động, từ đó tạo được sự đồng thuận thực hiện nhiệm vụ được giao", Bí thư Chi bộ Bùi Văn Hiệp nhấn mạnh.

xem thêm >>>

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

 

Thực hiện chủ đề năm 2022

Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tỉnh ủy "Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển", những tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã có nhiều đổi mới trong triển khai cụ thể hóa chủ đề năm 2022. Từ đó tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người dân trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong tuyên truyền, vận động Là đơn vị được Đảng ủy Khối (ĐUK) chọn làm đơn vị xây dựng điển hình trong thực phong trào thi đua "Đồng khởi mới", Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã xây dựng kế hoạch triển khai đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư Chi bộ Bùi Văn Hiệp cho biết, trong năm 2022, chi bộ được giao thực hiện các công trình trọng điểm. Để đạt mục tiêu đề ra, chi bộ phân công, giao việc cụ thể cho từng đảng viên và định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ cũng tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS). Hàng tháng, trong các cuộc họp tổ, họp chi bộ đều có KT, GS chuyên đề trong tháng, quý được chi bộ đề ra. Qua đó, kịp thời phối hợp, hỗ trợ đảng viên, tổ đảng hoàn thành nhiệm vụ trong tháng, nếu có khó khăn báo cáo cấp trên hướng dẫn kịp thời. "Có được kết quả này, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I-2022, chi bộ tập trung công tác chính trị tư tưởng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bằng nhiều hình thức, chi bộ đã đưa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ĐUK đến với cán bộ, đảng viên và người lao động, từ đó tạo được sự đồng thuận thực hiện nhiệm vụ được giao", Bí thư Chi bộ Bùi Văn Hiệp nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư ĐUK Võ Văn Kiệt cho rằng: Trong quý I-2022, Đảng ủy đã đạt được một số kết quả nổi bật. Trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các cấp ủy đã có nhiều cách làm hay, đổi mới để triển khai cụ thể hóa chủ đề năm 2022 "Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển" của Tỉnh ủy và các chủ trương, nghị quyết đến các cán bộ, đảng viên và người lao động. Từ đây, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã lan tỏa, thẩm thấu tinh thần "Đồng thuận" cũng như trách nhiệm, tính tiến công ngay từ đầu năm của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Các cấp ủy đã phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện chủ trương tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên an tâm, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì tốt sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Chủ động xây dựng chương trình KT, GS, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Trong quý I-2022, Đảng bộ Khối đã phát triển đạt 38,75% chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Công tác xây dựng Đảng

Xác định được kết quả, hạn chế gặp phải trong quý I-2022, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra nhiều giải pháp thực hiện thành công Nghị quyết ĐUK năm 2022 trong thời gian tới. Theo Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Dương Quốc Hoàng, việc thực hiện công tác KT, GS kéo giảm vi phạm, theo Kế hoạch số 06-KH/ĐUK của ĐUK, các tổ chức Đảng cần bám sát kế hoạch được xây dựng. Công tác KT, GS là sức mạnh trong thực thi công tác kỷ luật của Đảng; làm tốt công tác KT, GS là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Phó bí thư Thường trực ĐUK Phạm Hữu Dự cho rằng: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022, thời gian tới, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với chủ đề năm 2022 "Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển" bằng những việc làm cụ thể, sát với đặc th, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 05, 06, 07-KH/ĐUK của ĐUK về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác KT, GS, kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên. Tập trung củng cố các chi bộ, đảng bộ cơ sở được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021 gắn với thường xuyên khảo sát, làm việc với các tổ chức cơ sở đảng có biểu hiện sa sút để củng cố nâng chất. "Đưa phong trào thi đua "Đồng khởi mới" theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi vào thực chất theo đúng nội dung "Hai chân - Ba mũi" và phương châm "Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình". Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, trong kế hoạch xác định nội dung "Hai chân", "Ba mũi" là gì; các nội dung cần cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, trước mắt cần xây dựng điển hình. Thời gian tới, Ban Thường vụ ĐUK sẽ ban hành hướng dẫn một số tiêu chí để các cơ quan, đơn vị xác định điển hình được xây dựng đã đạt tiêu chí chưa, nếu đạt rồi thì học tập điển hình, bắt kịp điển hình và vượt qua điển hình", Bí thư ĐUK Võ Văn Kiệt lưu ý.

 

 

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
 Triển khai quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)