Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế Lao động (01/5)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 513
  Tổng lượt truy cập: 1626978

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ở Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

xem thêm >>>

TỔNG QUAN TỔNG QUAN

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

07 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN     

          Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 1578-QĐ/TU ngày 22/3/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/4/2010, trên cơ sở chuyển giao các tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong doanh nghiệp từ Đảng bộ Liên cơ sang, gồm 36 chi, đảng bộ, với 1.759 đảng viên. Sự ra đời của Đảng bộ là dấu mốc quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới cho tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp cùng sinh hoạt trong một loại hình, có điều kiện để thể hiện và khẳng định mình; thuận lợi hơn trong việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

        07 năm qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

        Trong tổng số 34 doanh nghiệp, có 18 doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối; 02 doanh nghiệp có vốn Nhà nước không chi phối và 14 doanh nghiệp tư nhân… Doanh nghiệp địa phương có 21 đơn vị; doanh nghiệp Trung ương có 13 đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Đảng ủy Khối đã nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách, ổn định tình hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong thời điểm tách chuyển; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015.

       Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015, tiến hành từ ngày 18 đến ngày 19/8/2010, với 120 đại biểu, thay mặt cho 1759 đảng viên của 37 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Thiện, được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Đại hội đề ra quyết tâm chính trị là: "Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà".

        Ngày 21 và 22/7/2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Có 147 đảng viên thuộc 39 chi bộ, đảng bộ trực thuộc được triệu tập. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015; trong đó nổi bật là công tác xây dựng Đảng ngày càng chuyên sâu và có chiều hướng phát triển tốt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng tạo nguồn gần 1.200 đoàn viên ưu tú, trong đó kết nạp được 817 đảng viên mới, đạt 137% so nghị quyết đề ra. Sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, an sinh xã hội và phát triển kinh tế tỉnh nhà.

        Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu, cán bộ, công nhân và người lao động tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhìn chung, đa số các ý kiến đóng góp khá sôi nổi, sâu sắc và phong phú. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm, phê bình của Ban chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015, chỉ rõ những ưu điểm cần phát huy và những khuyết điểm cần khắc phục. Trong đó, tiếp tục phát huy việc lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất đạt hiệu quả, đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân… Đồng thời, khắc phục hạn chế trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên và quần chúng một cách toàn diện hơn, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ và công tác đoàn thể. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

        Hiện nay, cơ quan Đảng ủy Khối có tổng cộng 16 biên chế, 02 hợp đồng; Thường trực Đảng ủy gồm 02 đồng chí (Bí thư và Phó Bí thư); có 04 cơ quan tham mưu, giúp việc, gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy; 02 tổ chức đoàn thể trực thuộc là Công đoàn Các khu công nghiệp và Đoàn khối Doanh nghiệp.

        Qua 07 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối doanh nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và có bước trưởng thành đáng ghi nhận. Ngày mới thành lập Đảng bộ có 37 tổ chức cơ sở đảng với 1759 đảng viên, đến nay, Đảng bộ có 41 tổ chức cơ sở đảng, với gần 2500 đảng viên.

      Đảng uỷ Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đề ra các Nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện. Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Đảng ủy tổ chức họp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh… nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi, phản ánh những khó khăn có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng hợp, báo cáo đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan hữu quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

        Kết quả cho thấy, trong những năm qua, các chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách, thu nhập thực tế của người lao động….  đều đảm bảo năm sau cao hơn năm trước; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội: đóng góp xây dựng nông thôn mới, quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo", "Nạn nhân chất độc màu da cam", giúp đỡ đồng bào bão, lụt, thiên tai; hiến máu nhân đạo, xây nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội, phụng dưỡng Bà mẹ Việt nam Anh hùng, ủng hộ ngư dân và các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ trên Biển Đông… với số tiền gần 10 tỉ đồng.

        Trong quá trình hoạt động, Đảng ủy Khối luôn đẩy mạnh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp. Lãnh đạo thực hiện Nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng lập trường tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở; coi trọng công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên khá tốt. Kết quả phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 85% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Khóa I, Đảng bộ kết nạp 779 đảng viên mới/ 600 so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, đạt tỉ lệ 129,83%.

        Vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng không ngừng được đề cao và từng bước đổi mới. Đảng uỷ Khối bổ sung quy chế làm việc, phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực, địa bàn thường xuyên sâu sát cơ sở; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Cấp uỷ cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với Hội đổng quản trị, Ban giám đốc phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

          Tóm lại, 07 năm  qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc làm, đời sống và các chế độ, chính sách đối với người lao động được chăm lo và cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn doanh nghiệp được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tốt; nội bộ đoàn kết, thống nhất; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò của các tổ chức đảng được tăng cường và phát huy. Công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể được quan tâm và có nhiều tiến bộ.

       Với những kết quả và thành tích đạt được trên các lĩnh vực họat động, 07 năm qua, các doanh nghiệp và tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý:

          - 3 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

        - 13 đơn vị và 5 cá nhân được tặng thưởng các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

          - 30 đơn vị và 12 cá nhân được tặng 80 cờ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

         - 45 đơn vị và 200 cá nhân được tặng 250 bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

        - 43 đơn vị và trên 100 cá nhân được tặng 180 bằng khen của các Bộ, Ngành, Trung ương, cấp tỉnh. 

        - 41 đơn vị và cá nhân được vinh danh các danh hiệu của các ban, ngành Trung ương như: Sao Vàng Đất Việt, Cúp Vàng chất lượng, Cúp Vàng Thánh Gióng, Cúp Vàng sản phẩm Việt uy tín - Chất lượng, Cúp Vàng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cúp Vàng vì sự nghiệp phát triển cộng đồng, giải cầu Vàng cao phù hợp hợp tiêu chuẩn; giải thưởng trí tuệ Việt Nam, giải thưởng sáng tạo khoa học – kỷ thuật – công nghệ (VIIFOTECH), giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Doanh nhân làm theo lời Bác,

       Bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ khối doanh nghiệp đứng trước những khó khăn thách thức không nhỏ, song cũng có nhiều thuận lợi cơ bản. Để xứng đáng với sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, của các ban, ngành liên quan và niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Khối tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

          - Thứ nhất, tập trung lãnh đạo các đơn vị khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định và phát triển bền vững; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; không ngừng chăm lo cải thiện đời sống người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện- nhân đạo. 

          - Thứ hai,  tiếp tục thực hiện tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh với đảm bảo quốc phòng- an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ngăn ngừa các vi phạm, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo đảm sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật.  

         - Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị- tư tưởng; triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện có kết qủa các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II; tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…. Xem đây là những việc làm thường xuyên trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, trong mỗi cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.  

          - Thứ tư, đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ; giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường và coi trọng công tác cán bộ ở tất cả các khâu, xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp và của toàn Đảng bộ. 

          - Thứ năm, nắm vững và vận dụng các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng nhằm phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong từng loại hình doanh nghiệp, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp uỷ Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm; phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động các chi, đảng bộ cơ sở. 

           - Thứ sáu, tăng cường công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố, phát huy vai trò các đoàn thể quần chúng trong từng đơn vị. 

                                           

       Khó khăn, thách thức là vậy, song với những kết quả và kinh nghiệm có được từ khi thành lập Đảng bộ đến nay; với niềm tin phấn khởi, tự hào, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bến Tre quyết tâm phấn đấu hoàn thành trọng trách của mình, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà, phát huy tinh thần Đồng Khởi mới, đưa Bến Tre phát triển nhanh và bền vững.

Ban Biên tập

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LIÊN KẾT LIÊN KẾT