Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
65-HD/ĐUK 15-11-2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
1162-CV/ĐUK 20-09-2023 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
62-HD/ĐUK 05-09-2023 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
135-KH/ĐUK 02-08-2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
60-HD/ĐUK 14-07-2023 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)
59-HD/ĐUK 12-07-2023 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
58-HD/ĐUK 16-06-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
128-KH/ĐUK 08-06-2023 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
126-KH/ĐUK 01-06-2023 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
57-HD/ĐUK 15-05-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
124-KH/ĐUK 09-05-2023 Kế hoạch thi đua thực hiện công tác dân vận năm 2023
123-KH/ĐUK 09-05-2023 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
56-HD/ĐUK 21-04-2023 Hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
120-KH/ĐUK 05-04-2023 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
54-HD/ĐUK 03-04-2023 Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 13-NQ/TW, Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 10/10/2022 của Tỉnh uỷ
53-HD/ĐUK 24-03-2023 Hướng dẫn tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
04-KH/BCĐ 13-03-2023 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
51-HD/ĐUK 07-03-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)
114-KH/ĐUK 03-03-2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023
889-CV/ĐUK 17-02-2023 Công văn về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
113-KH/ĐUK 16-02-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
111-KH/ĐUK 14-02-2023 Kế hoạch công tác văn hoá - văn nghệ năm 2023
46-HD/ĐUK 07-02-2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
47-HD/ĐUK 07-02-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 – 01/3/2023)
866-CV/ĐUK 03-02-2023 Công văn triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
45-HD/ĐUK 10-01-2023 Hướng dẫn tuyên truyền, hoạt động văn hóa - văn nghệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
110-KH/ĐUK 09-01-2023 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
848-CV/ĐUK 05-01-2023 Công văn về việc tuyên truyền 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Bến Tre trong năm 2022
549-CV/ĐUK 05-01-2023 Công văn về việc triển khai phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2023 và những năm tiếp theo
108-KH/ĐUK 03-01-2023 Kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

Liên kết Liên kết