Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
51-KH/ĐUK 02-08-2021 Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu
354-CV/ĐUK 28-07-2021 Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW
353-CV/ĐUK 28-07-2021 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
350-CV/ĐUK 28-07-2021 Triển khai quán triệt nội dung Đề cương báo cáo nhanh và Bài phát biểu Khai mạc; Bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII
347-CV/ĐUK 23-07-2021 Triển khai thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
343-CV/ĐUK 19-07-2021 Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
50-KH/ĐUK 13-07-2021 Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
49-KH/ĐUK 07-07-2021 Tuyên tuyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chụ trịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)
333-CV/ĐUK 05-07-2021 Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19
47-KH/ĐUK 24-06-2021 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
326-CV/ĐUK 24-06-2021 Triển khai Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
11-HD/ĐUK 22-06-2021 Quán triệt và thực hiện chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
317-CV/ĐUK 15-06-2021 Tuyên truyền bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
306-CV/ĐUK 10-06-2021 Học tập, quán triệt nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
298-CV/ĐUK 07-06-2021 Về tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19 và vận động Quỹ vaccine phòng, chống Covid - 19
46-KH/ĐUK 03-06-2021 Học tập, quán triệt tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2021-2025
287-CV/ĐUK 26-05-2021 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam
285-CV/ĐUK 26-05-2021 Tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
280-CV/ĐUK 25-05-2021 Mời viết tin, bài cộng tác với Website Đảng bộ Khối
275-CV/ĐUK 21-05-2021 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
45-KH/ĐUK 17-05-2021 Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 06/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
270-CV/ĐUK 17-05-2021 Hưởng ứng xây dựng các mô hình, cá nhân điển hình "Dân vận khéo"
44-KH/ĐUK 17-05-2021 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
43-KH/ĐUK 11-05-2021 Phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu
258-CV/ĐUK 10-05-2021 Triển khai Thông báo số 98/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh CHính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid - 19
42-KH/ĐUK 06-05-2021 Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần VI - năm 2021
255-CV/ĐUK 06-05-2021 Tuyên truyền, thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh
253-CV/ĐUK 05-05-2021 Tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu giai đoạn 02
252-CV/ĐUK 04-05-2021 Tập trung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
251-CV/ĐUK 04-05-2021 Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

Liên kết Liên kết