Truy cập nội dung luôn

 

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
12-KH/ĐUK 26-11-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
11-KH/ĐUK 25-11-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
89-CV/ĐUK 13-11-2020 Triển khai thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
10-KH/ĐUK 10-11-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
09-KH/ĐUK 02-11-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
05-KH/ĐUK 21-10-2020 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng
55-CV/ĐUK 20-10-2020 Về việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
49-CV/ĐUK 08-10-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
04-KH/ĐUK 06-10-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
19-CV/ĐUK 07-09-2020 V/v tập trung triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội cấp cơ sở
06-BC/ĐUK 03-09-2020 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
03-KH/ĐUK 03-09-2020 Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
0002-KH/ĐUK 03-09-2020 Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
02-TB/BTGĐUK 01-09-2020 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2020
01-TB/BTGĐUK 01-09-2020 Chiêu sinh các Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị quý IV/2020
01-KH/ĐUK 24-08-2020 Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ CHính trị
41-KH/ĐUK 05-08-2020 Quán triệt Kết luận số 70-KL/TW và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị
40-KH/ĐUK 03-08-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
411-CV/ĐUK 31-07-2020 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
39-KH/ĐUK 21-07-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)
38-KH/ĐUK 15-07-2020 Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020)
22-TB/BTGĐUK 13-07-2020 Việc tổ chức vòng chung kết Hội thi kể chuyện vế tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
21-TB/BTGĐUK 06-07-2020 Kết quả vòng thi viết Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
37-KH/ĐUK 11-06-2020 Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai
35-KH/ĐUK 04-05-2020 Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, (Giải Búa liềm vàng) lần 5 - năm 2020
34-KH/ĐUK 17-04-2020 Quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
33-KH/ĐUK 15-04-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
321-CV/ĐUK 09-04-2020 Bổ sung một số nội dung liên quan đến nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
314-CV/ĐUK 01-04-2020 Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và Giỗ tổ Hùng Vương năm Canh Tý -2020
279-CV/ĐUK 12-03-2020 V/v thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo" 2020

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

Liên kết Liên kết