Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
469-CV/ĐUK 29-11-2021 Tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư
67-KH/ĐUK 18-11-2021 Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"
459-CV/ĐUK 15-11-2021 Tuyên truyền, thực hiện về chuyển đổi số
449-CV/ĐUK 04-11-2021 Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống Covid-19" trên mạng xã họi VCNet
442-CV/ĐUK 02-11-2021 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19
441-CV/ĐUK 01-11-2021 Sinh hoạt bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
65-KH/ĐUK 28-10-2021 Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
437-CV/ĐUK 26-10-2021 Về việc tuyên truyền, hưởng ứng "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2021
425-CV/ĐUK 14-10-2021 Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"
424-CV/ĐUK 14-10-2021 Gửi tài liệu phục vụ việc thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
423-CV/ĐUK 14-10-2021 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư
413-CV/ĐUK 04-10-2021 Tiếp tục thực hiện công tác dân vận và tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
62-KH/ĐUK 30-09-2021 Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
405-CV/ĐUK 28-09-2021 Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
406-CV/ĐUK 28-09-2021 Triển khai, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng
61-KH/ĐUK 24-09-2021 Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Thi đua Đồng Khởi mới - đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống" giai đoạn 2021-2025
60-KH/ĐUK 24-09-2021 Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
399-CV/ĐUK 21-09-2021 Tuyên truyền, vận động nguồn lực chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
59-KH/ĐUK 17-09-2021 Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AISD, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
397-CV/ĐUK 17-09-2021 Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư
58-KH/ĐUK 14-09-2021 Tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 139-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
57-KH/ĐUK 10-09-2021 Tuyên truyền về bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
56-KH/ĐUK 06-09-2021 thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
12-HD/ĐUK 27-08-2021 Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19
374-CV/ĐUK 25-08-2021 Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
55-KH/ĐUK 23-08-2021 Tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
54-KH/ĐUK 20-08-2021 Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chốngdịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
371-CV/ĐUK 20-08-2021 Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư
369-CV/ĐUK 16-08-2021 Mở đợt tuyên truyền từ nay đến cuối năm 2021
53-KH/ĐUK 10-08-2021 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

Liên kết Liên kết