Truy cập nội dung luôn

 

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
23-KH/ĐUK 25-02-2021 Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021
188-CV/ĐUK 22-02-2021 V/v triển khai Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
09-TB/BTGĐUK 08-02-2021 Chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 1 năm 2021
179-CV/ĐUK 03-02-2021 V/v triển khai thông báo kết luận số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
174-CV/ĐUK 02-02-2021 Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg và tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
06-HD/ĐUK 28-01-2021 Hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn quý I/2021 và đón Tết Tân Sửu 2021
21-KH/ĐUK 27-01-2021 Tổ chức họp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân” và phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2021
159-CV/ĐUK 14-01-2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
158-CV/ĐUK 13-01-2021 Vận động hưởng ứng trồng cây xanh, trồng rừng trên địa bàn tỉnh
19-KH/ĐUK 13-01-2021 Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
18-KH/ĐUK 25-12-2020 Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021
05-HD/ĐUK 24-12-2020 Xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
17-KH/ĐUK 24-12-2020 Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021
16-KH/ĐUK 24-12-2020 Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
15-KH/ĐUK 24-12-2020 Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng
04-HD/ĐUK 21-12-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) và kết quả kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV
12-KH/ĐUK 26-11-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
11-KH/ĐUK 25-11-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
89-CV/ĐUK 13-11-2020 Triển khai thực hiện phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh
10-KH/ĐUK 10-11-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020)
09-KH/ĐUK 02-11-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)
05-KH/ĐUK 21-10-2020 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng
55-CV/ĐUK 20-10-2020 Về việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
49-CV/ĐUK 08-10-2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
04-KH/ĐUK 06-10-2020 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
19-CV/ĐUK 07-09-2020 V/v tập trung triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội cấp cơ sở
06-BC/ĐUK 03-09-2020 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
03-KH/ĐUK 03-09-2020 Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
0002-KH/ĐUK 03-09-2020 Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
02-TB/BTGĐUK 01-09-2020 Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2020

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

Liên kết Liên kết