Truy cập nội dung luôn

 

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 988
  Tổng lượt truy cập: 1354829

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

VĂN BẢN PHÁT HÀNH VĂN BẢN PHÁT HÀNH

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
51-HD/ĐUK 07-03-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)
114-KH/ĐUK 03-03-2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023 7-lượt Xem
889-CV/ĐUK 17-02-2023 Công văn về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam 2-lượt Xem
113-KH/ĐUK 16-02-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới 3-lượt Xem
111-KH/ĐUK 14-02-2023 Kế hoạch công tác văn hoá - văn nghệ năm 2023 1-lượt Xem
46-HD/ĐUK 07-02-2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
47-HD/ĐUK 07-02-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 – 01/3/2023)
866-CV/ĐUK 03-02-2023 Công văn triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
45-HD/ĐUK 10-01-2023 Hướng dẫn tuyên truyền, hoạt động văn hóa - văn nghệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
110-KH/ĐUK 09-01-2023 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 0-lượt Xem
848-CV/ĐUK 05-01-2023 Công văn về việc tuyên truyền 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Bến Tre trong năm 2022
549-CV/ĐUK 05-01-2023 Công văn về việc triển khai phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2023 và những năm tiếp theo 6-lượt Xem
108-KH/ĐUK 03-01-2023 Kế hoạch học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay
44-HD/ĐUK 03-01-2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2023) gắn với Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi tiêu biểu” và “Công dân Đồng Khởi danh dự” lần thứ ba - năm 2023 4-lượt Xem
43-HD/ĐUK 13-12-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 7-lượt Xem
105-KH/ĐUK 08-12-2022 Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII 5-lượt Xem
42-HD/ĐUK 18-11-2022 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
104-KH/ĐUK 17-11-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình số 25-CTr/TU, ngày 07/10/2022 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 10-lượt Xem
60-HD/ĐUK 15-11-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023) 2-lượt Xem
40-HD/D0UK 09-11-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023)
 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2023
 Công văn về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
 Kế hoạch công tác văn hoá - văn nghệ năm 2023

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)