Truy cập nội dung luôn

 

Người người thi đua, ngành ngành thi đua thực hiện phong trào “Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội !

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 190
  Tổng lượt truy cập: 558700

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phát động trong toàn Đảng bộ, các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh - sinh viên tích cực tham gia Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".  
Với phương châm "Hai chân, ba mũi", Đảng ủy Khối lựa chọn và phát động thi đua thực hiện 06 nội dung trọng tâm
Thứ nhất, thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thi đua tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nền nếp trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các chi ủy, đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, nhận diện, đẩy lùi sự suy thoái; giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; rà soát, bổ sung hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4.

 Xem thêm >>>

 

 

VĂN BẢN PHÁT HÀNH VĂN BẢN PHÁT HÀNH

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
51-KH/ĐUK 02-08-2021 Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu 0-lượt Xem
354-CV/ĐUK 28-07-2021 Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW
353-CV/ĐUK 28-07-2021 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 0-lượt Xem
350-CV/ĐUK 28-07-2021 Triển khai quán triệt nội dung Đề cương báo cáo nhanh và Bài phát biểu Khai mạc; Bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII
347-CV/ĐUK 23-07-2021 Triển khai thực hiện Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
343-CV/ĐUK 19-07-2021 Thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 0-lượt Xem
50-KH/ĐUK 13-07-2021 Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
49-KH/ĐUK 07-07-2021 Tuyên tuyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chụ trịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921-08/8/2021)
333-CV/ĐUK 05-07-2021 Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 2-lượt Xem
47-KH/ĐUK 24-06-2021 Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
326-CV/ĐUK 24-06-2021 Triển khai Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội
11-HD/ĐUK 22-06-2021 Quán triệt và thực hiện chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
317-CV/ĐUK 15-06-2021 Tuyên truyền bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 11-lượt Xem
306-CV/ĐUK 10-06-2021 Học tập, quán triệt nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11-lượt Xem
298-CV/ĐUK 07-06-2021 Về tăng cường phòng, chống dịch Covid - 19 và vận động Quỹ vaccine phòng, chống Covid - 19 9-lượt Xem
46-KH/ĐUK 03-06-2021 Học tập, quán triệt tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2021-2025
287-CV/ĐUK 26-05-2021 Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam 3-lượt Xem
285-CV/ĐUK 26-05-2021 Tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 2-lượt Xem
280-CV/ĐUK 25-05-2021 Mời viết tin, bài cộng tác với Website Đảng bộ Khối 4-lượt Xem
275-CV/ĐUK 21-05-2021 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 3-lượt Xem

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Thi đua xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu
 Tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kết luận số 28-KL/TW
 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)