Truy cập nội dung luôn

 

Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 551
  Tổng lượt truy cập: 1551020

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đồng chí Đặng Thanh Thái, Đảng bộ Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch đạt giải Nhất Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng” tháng 10/2023
20/11/2023

ừ ngày 19/10/2023 đến 19/11/2023, Ban Tổ chức đã nhận được sự tham gia tích cực của 1.522 người với 5.725 lượt trả lời đúng cả 05 câu hỏi kiến thức. Với việc trả lời chính xác cả 05 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán gần nhất số luợt trả lời đúng cả 05 câu hỏi trắc nghiệm, Ban Tổ chức chúc mừng 06 thí sinh đạt giải tháng 10/2023 của Cuộc thi:

Đồng chí Đặng Thanh Thái, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đạt giái Nhất Cuộc thi tháng 11/2023

Giải Nhất: Đồng chí ĐặngTahnh Thái, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, dự đoán 5.725 /5.725 (chênh lệch 0), dự thi lúc 15 giờ 10 phút, ngày 19/10/2023.

02 giải Nhì: Đồng chí Sử Minh Châu, Đảng bộ Trường Cao đẳng Đồng Khởi, dự đoán 5.725 / 5.725 (chênh lệch 0), dự thi lúc 09 giờ 47 phút, ngày 25/10/2023 và đồng chí Võ Minh Nhựt, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, dự đoán 5.725/ 5.725 (chênh lệch 0), dự thi lúc 15 giờ 21 phút, ngày 17/10/2023.

03 giải Ba: Đồng chí Ngô Huỳnh Anh, Đảng bộ Sơ Y tế, dự đoán 5.722/ 5.725 (chênh lệch 03), dự thi lúc 11 giờ 25 phút, ngày 15/11/2023, đồng chí Lý Thành Minh Hiếu, Đảng bộ Sở Y tế, dự đoán 5.729/ 5.725 (chênh lệch 04), dự thi lúc 12 giờ 30 phút, ngày 15/11/2023 và đồng chí Đặng Thị Hồng Nhung, Đảng bộ Sở Y tế, dự đoán 5.729/ 5.725 (chênh lệch 04), dự thi lúc 22 giờ 47 phút, ngày 17/11/2023.

​​Mời các đồng chí và các bạn tiếp tục tham gia Cuộc thi tháng 11/2023 bắt đầu từ 09 giờ, ngày 19/11/2023 và sẽ kết thúc vào 8 giờ, ngày 19/12/2023.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(5.0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)

LIÊN KẾT LIÊN KẾT