Truy cập nội dung luôn

 

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 335
  Tổng lượt truy cập: 1601701

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ởi Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

BIDV Bến Tre đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ,
09/10/2023

 

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW khẳng định: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung là: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên (cán bộ, dảng viên).

Trụ sở và cán bộ, nhân viên BIDV Bến Tre

Mỗi cán bộ, Đảng viên, nhất là người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và thành thực nêu gương từ trong suy nghĩ đến hành động, đảm bảo toàn diện đối với bản thân mình, đối với người và đối với công việc.

Năm 2023, BIDV xác định phương châm hoạt động là “Kỷ cương – Hiệu quả – Chuyển đổi hoạt động”. Trong đó nhân tố con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Để xây dựng hình ảnh người cán bộ Ngân hàng “Chuẩn mực – Tiên phong –  Gương mẫu” và thực hành xây dựng văn hóa doanh nghiệp BIDV, Tổng giám đốc yêu cầu tất cả các cán bộ lãnh đạo, nhân viên nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và Sổ tay Văn hóa. Đặc biệt yêu cầu các tập thể, cá nhân lưu ý tuân thủ thực hiện các nội dung sau:

1. Thời gian làm việc: Nghiêm túc tuân thủ thời gian làm việc theo quy định, hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao. Khi tham gia các sự kiện, hội họp, có mặt trước thời gian bắt đầu tối thiểu 5 phút. Không tự ý rời khỏi cuộc họp/sự kiện khi chương trình chưa kết thúc.

2. Không gian làm việc: Luôn giữ gìn không gian làm việc sạch sẽ, sắp xếp tài liệu hồ sơ khoa học, gọn gàng, ngăn nắp. Bố trí cây xanh hoặc sử dụng các vật phẩm thân thiện môi trường. Không tổ chức ăn uống trong giờ làm việc tại nơi làm việ; tuân thủ quy định chung của BIDV và của đơn vị quản lý tòa nhà BIDV.

3. Trang phục, diện mạo: Đầu tóc gọn gàng, cán bộ nữ trang điểm nhẹ nhàng. Thực hiện đúng quy định về trang phục (từ thứ hai đến thứ tư mặc đồng phục; thứ năm, thứ sáu mặc trang phục công sở lịch sự); đeo thẻ tên đầy đủ. Trang phục dự sự kiện chuẩn mực, phù hợp tính chất sự kiện.

4. Tác phong, giao tiếp: Tác phong nhanh nhẹn, chu đáo, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tích cực, tin tưởng với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Thái độ nghiêm túc, đúng mực trong lúc làm việc; tôn trọng, lắng nghe, thể hiện sự cầu thị, thân thiện khi trao đổi.

5. Xử lý và phối hợp công việc: Chủ động xử lý công việc, làm việc khoa học, có kế hoạch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tăng cường trao đổi, phối hợp trên tinh thần hỗ trợ, hợp tác và giải quyết công việc; không né tránh, đùn đẩy, đảm bảo công việc được triển khai nhanh chóng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra. Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp; quan tâm và hỗ trợ các đồng nghiệp.

6. Dự họp: Thực hiện đúng quy chế cuộc họp, tham dự đúng giờ, đúng thành phần được triệu tập, mọi thay đổi phải báo cáo và được người chủ trì chấp thuận. Tuân thủ sự điều hành của người chủ trì, để điện thoại ở chế độ im lặng. Phát biểu mang tính xây dựng và ghi chép đầy đủ nội dung cuộc họp để chủ động tổ chức triển khai thực hiện.

7. Tham dự sự kiện, lễ tân, tiếp khách: Tham dự đúng thành phần được triệu tập,mọi thay đổi phải báo cáo và được người chủ trì chấp thuận. Tuân thủ các hướng dẫn về nghi thức lễ tân, khánh tiết; mang theo danh thiếp và chủ động trò chuyện, quan tâm đến khách mời.

8. Sử dụng tài sản: Giữ gìn phương tiện làm việc, sử dụng tài sản tiết kiệm. Không sử dụng tài sản, thông tin của BIDV cho mục đích cá nhân. Không cung cấp tài sản, thông tin cho bên thứ 3 khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

9. Sử dụng mạng xã hội: Tuân thủ quy định của BIDV khi tham gia mạng xã hội. Không tự ý đăng tải/cung cấp thông tin, hình ảnh của BIDV lên các trang thông tin, diễn đàn. Không nhân danh BIDV để bình luận các sự kiện liên quan đến chính trị, tôn giáo hoặc các vấn đề xã hội. Tích cực tham gia mạng xã hội nội bộ của BIDV (BIDV zone).

Qua đó, Cán bộ, Đảng viên tại BIDV Bến Tre ở từng vị trí công tác phải nắm chắc chủ trương, nghị quyết, hiểu rõ nhiệm vụ của mình để nêu gương, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đối với nhiệm vụ chuyên môn thì làm việc với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”. Đồng thời, phải tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân “Đồng thuận - Sáng tạo” trong tổ chức thực hiện.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải là những tấm gương sáng thì Đảng bộ sẽ thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân. Qua đó sẽ khơi dậy khát vọng vươn lên của nhân dân cùng đồng lòng góp công, góp sức vào công cuộc xây dựng phát triển tỉnh giàu mạnh sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Theo PSG.TS Trần Thị Minh Tuyết trong tuyển tập Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà, phần sách “Lòng nhân ái và đức khoan dung” nhấn mạnh: “… việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trở thành yêu cầu cấp thiết với từng con người và cả xã hội vì đó là một phương thức, một cơ hội chấn hưng đạo đức, một hình thức tự bảo vệ, tự làm sạch đạo đức cá nhân hiệu quả. Trong phong trào đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo là đối tượng phải đi đầu bởi muốn hướng dẫn nhân dân thì mình phải là mực thước cho người ta bắt chước…”.

Chia sẻ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Đại đức Thích Trí Thuận - Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bày tỏ: “Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn quán triệt, tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử học tập và làm theo gương Bác. Giữa giáo lý nhà Phật và tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh có những điểm tương đồng. Chùa lúc nào cũng phải sống “cần kiệm”, mà tinh thần “cần kiệm” trong tư tưởng của Bác luôn là bài học được nhắc nhở liên tục trong mọi tầng lớp nhân dân… Việc tuyên truyền cho phật tử thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng học tập, làm theo Bác với nhà chùa là việc làm cần thiết, nên làm, để cùng tạo sự lan tỏa”.

BIDV Bến Tre tham dự Liên hoan hát Quốc ca ngành Ngân hàng tỉnh Bến Tre năm 2023 đạt giải A

Theo Đại đức Thích Trí Thuận, Phật giáo tỉnh thực hiện theo hiến chương đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, tất cả tu sĩ tham gia với Phật giáo đều lấy tấm gương của Bác để làm “kim chỉ nam” trong suy nghĩ và hành động. Thấm nhuần tư tưởng của Bác mong muốn người dân an lạc, ấm no, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động như: tham gia vận động và ủng hộ Quỹ vì người nghèo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, công tác an sinh xã hội và nhân đạo từ thiện, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trong đó có phân ban nhỏ từ huyện, xã vận động hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới trong tỉnh Bến Tre trên 10 tỷ đồng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Từ các em nhỏ, học sinh, đến đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động, mỗi người chọn cho mình một điều hay từ tấm gương Bác để học theo, làm theo, sửa đổi những gì chưa tốt; học theo Bác một cách đơn thuần, chân thật nhất qua từng mẩu chuyện nhỏ về Người.

Có thể “học ở Bác cái tình với dân, với nước, cái trí của sự học hỏi không ngừng, cái tâm nhân ái khoan dung, cái linh hoạt khi ứng xử với công việc, cái khéo léo khi ứng xử với người… Còn phải học Bác phẩm chất “nói ít, làm nhiều”, chú trọng việc lập thân hơn việc lập ngôn để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người đi vào thực chất”, PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết viết.

Từ tác phẩm “Vĩ đại một con người”, Giáo sư Trần Văn Giàu đã viết: “Người ta không thể trở thành một cụ Hồ Chí Minh nhưng ở cụ Hồ Chí Minh mỗi người có thể học được một số điều làm cho mình trở nên tốt hơn”. Đối với mỗi người, dù ở góc độ nào, với vai trò, nhiệm vụ nào, tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác cũng sẽ luôn là một hình mẫu sống động và chân thực để học tập và làm theo, là cơ hội, động lực và cũng là phương pháp để hoàn thiện bản thân.

Chúng tôi, cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Tre xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đạo đức cách mạng, kỹ năng nghề nghiệp để mãi mãi là công cụ đắc lực của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và để xứng đáng với truyền thống lịch sử, xứng đáng với sự kỳ vọng, niềm tin yêu tốt đẹp nhất, thân thương nhất, mà chúng tôi đã được đón nhận./.

Trần Trung Trực (BIDV Bến Tre)

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.44/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024

LIÊN KẾT LIÊN KẾT