Truy cập nội dung luôn

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ THIẾU, THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2024: “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 113
  Tổng lượt truy cập: 1662136

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Chiến thắng Điện Biên Phủ - sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Ngày 23/9/1945, chúng nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược lần thứ hai đối với Việt Nam. Với ý chí "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", dù chính quyền cách mạng còn non trẻ, đời sống Nhân dân còn muôn vàn khó khăn, toàn thể nhân dân Việt Nam vẫn một lòng, một dạ đoàn kết xung quanh Đảng, Mặt trận Việt Minh,

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Phát huy vài trò của cán bộ, đảng viên để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại 4.0
19/12/2023

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng trong việc nhận diện kịp thời chính xác các thông tin, luận điệu sai trái, phản động, tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối (thứ nhì, bên trái) nhận giải Khuyến khích Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh năm 2022.

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo càng đi vào chiều sâu càng đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào thì càng nảy sinh những vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Một trong những thách thức đó là sự chống phá của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện cảm với chế độ, họ không muốn thấy một Việt Nam phát triển và hưng thịnh. Hơn nữa, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; tác động của biến đổi khí hậu; thực tiễn chính trị thế giới thay đổi nhanh, khó lường; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống... đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn, yếu kém để tăng cường chống phá. Trong bối cảnh mới, các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay rất phức tạp, vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, vừa trực diện, vừa ẩn mình chống phá Đảng, Nhà nước ta. Có thể nhận diện một số nội dung thường bị các thế lực thù địch nhắm vào, như: Tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng; chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng; Bôi nhọ các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng; Lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc bản chất Đảng; Ca ngợi chủ nghĩa tư bản, phủ nhận chủ nghĩa xã hội…

Trước hết, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ cơ sở quan tâm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch đó, theo phương thức truyền thống, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá, kích động, biểu tình gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Nhân dân với Đảng; tháo “điểm nghẽn” trong công tác thông tin, tuyên truyền. Tập trung triển khai nhiều giải pháp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trong đó, chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo đa dạng hóa các hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới. Để đáp ứng yêu cầu này, các cấp uỷ quan tâm xâh dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, quan điểm đúng đắn, có kinh nghiệm, kỹ năng biết vận dụng những quan điểm của Đảng vào nghiên cứu và đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; là lực lượng luôn có tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, chủ động, tích cực tiến công và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đồng chí Phạm Hữu Dự - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối trao giải cá nhân Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng uỷ Khối tổ chức năm 2023.

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện đảm bảo nguyên tắc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, thiết lập và sử dung trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội đúng với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo nghiêm túc công tác quán triệt, tuyên truyền Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hộ; đề ra giải pháp quản lý chặt chẽ nội dung này thông qua việc yêu cầu cán bộ, đảng viên khai báo đầy đủ, trung thực các thông tin liên quan đến tất cả trang thông tin điện tử cá nhân, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đang sử dụng; tăng cường công tác giám sát việc thiết lập và sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân của cán bộ, đảng viên trên Internet, mạng xã hội được thực hiện bước đầu ở Đảng uỷ Khối, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi cán bộ, đảng viên đang công tác. Do đó, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tỉnh táo, cảnh giác trước các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, chọn lọc thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng. Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo cán bộ, đảng viên có sự sàng lọc thông tin kỹ càng, tuyệt đối không nghe theo, tiếp tay lan truyền, chia sẻ các dạng thông tin không chính thống, tránh gây nhiễu loạn (không bấm “thích”, không bình luận, không chia sẻ), đồng thời, thể hiện chính kiến của mình trong phê phán, bác bỏ đối với những thông tin sai trái, xuyên tạc; bằng kiến thức của mình, tuyên truyền, giải thích cho công chức, viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ bản chất sai trái, không nghe, tin theo các thông tin xuyên tạc, phá hoại của kẻ địch. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi đăng tải, tiếp nhận thông tin trên Internet, mạng xã hội như một kênh quan trọng để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch…

Thứ tư, lãnh đạo thực hiện đa dạng hoá các kênh tuyên truyền. Tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng đăng tải các tư liệu, bài viết, tập trung phân tích, làm rõ các vấn đề cơ bản, cốt lõi về nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các điển hình tiến tiến, cách làm hay, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất và công tác xây dựng Đảng; nhận diện, phê phán các âm mưu, thủ đoạn chống phá về tư tưởng - văn hoá của các thế lực thù địch.... Quản lý và tận dụng tốt các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, nhóm zalo, Facebook.... do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quản lý và điều hành) đăng tải các bài viết về lịch sử truyền thống, gương người tốt việc tốt, cách làm hay, hiệu quả trong các lĩnh vực công tác, góp phần phát hiện, lan toả, nhân rộng cái đẹp, tích cực trong học tập và làm theo Bác trên không gian mạng. Các cơ quan báo, đài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, thông tin làm rõ và định hướng tư tưởng, dư luận trước các vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở thường xuyên cung cấp thông tin chính thống, vạch rõ tính chất sai trái, xuyên tạc và cung cấp luận cứ, chứng cứ thực tiễn để cán bộ, đảng viên có cơ sở đấu tranh với các luồng thông tin chống phá của kẻ xấu; có cơ chế động viên, khích lệ kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng. Với phương châm “mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên của Đảng”, cán bộ, đảng viên thường xuyên tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chia sẻ trên mạng xã hội, Internet những việc hay, việc tốt, gương điển hình trên mọi lĩnh vực; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng.

Đồng chí Võ Văn Kiệt - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối trao giải tập thể Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đảng uỷ Khối tổ chức năm 2023.

Thứ năm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên Internet và mạng xã hội được tiến hành qua các kênh như: Theo dõi, tổng hợp thông tin, dư luận trên mạng xã hội thông qua các Fanpage, nhóm Facebook, Zalo, Mocha35 do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quản trị; hoạt động nắm tình hình của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ Đảng bộ Khối đến cơ sở; tổ chức điều tra dư luận xã hội... Nhờ đó, Đảng ủy Khối đã kịp thời nắm bắt, xử lý từ sớm nhiều vấn đề, vụ việc bức xúc, nhạy cảm ở cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, ổn định tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, không it cán bộ, đảng viên cho đây là việc khó nên không xác định trách nhiệm của cá nhân mình, tụ tạo tâm lý “ngại”, rồi tránh né, lơ là, đứng ngoài cuộc. Không ít cán bộ, đảng viên cho đó là nhiệm vụ của cấp uỷ, của đồng chí bí thư, của ngành tuyên giáo, của các ngành chức năng (quân đội, công an... ) nên họ không quan tâm, dẫn đến “né”, “tránh” tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số cán bộ, đảng viên còn thờ ơ hoặc không thể hiện quan điểm, chính kiến của mình đối với các vấn đề quan tâm dù họ biết chắc đó là những tin giả, tin sai, tin xấu, độc.... Cá biệt còn một số ít cán bộ, đảng viên hưởng ứng, chia sẻ những bài viết chưa được kiểm chứng, thông tin giả, sai sự thật. Thực chất đây là biểu hiện của sự suy giảm sức chiến đấu ở một số ít cán bộ, đảng viên.

 

Đồng cĐống chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Khó, bởi vì Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh các mối quan hệ bản chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thông qua quá trình khái quát hóa, trừu tượng hóa... Nếu không có năng lực tư duy khoa học, rất khó để nghiên cứu, phản ánh, truyền bá các vấn đề lý luận khái quát, trừu tượng đó. Nếu nhiệt tình nhưng thiếu thông tin, thiếu phương pháp, không có khả năng phân tích, chứng minh cái đúng, phản bác cái sai, mắc bệnh giáo điều, chủ quan, phiến diện trong tư duy... dễ dẫn đến nhầm lẫn, phán đoán sai, “phản tác dụng”, thậm chí bản thân có thể trở thành vi phạm kỷ luật Đảng.

Về phía chủ quan, năng lực nghiên cứu, vận dụng lý luận vào thực tiễn để tuyên truyền các nội dung trong nền tảng tư tưởng của Đảng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Kinh nghiệm thực tiễn, sự trải nghiệm, vốn sống có hạn nên khả năng xác định nội dung, kỹ năng thu thập tài liệu, phân tích hiện tượng, đánh giá bản chất về một vấn đề tư tưởng cần bảo vệ, đấu tranh... thông qua các bài nói, bài viết đã không đạt được sức hấp dẫn, thuyết phục cần phải có. Khả năng sử dụng những tiện ích, lợi thế của Internet, mạng xã hội của nhiều cán bộ, đảng viên khá hạn chế, nên khó truy cập sâu rộng để tiếp cận và phát hiện ra các vấn đề được truyền tải có dụng ý xấu, bị che đậy, làm giả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng có lúc rất thụ động, vô hình chung đưa lực lượng đấu tranh vào thế bị động, đấu tranh “chạy theo” các bài viết, bài nói sai trái mà các thế lực thù địch tung ra.

Về phía khách quan, các thế lực thù địch ngày càng có nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn để chủ động chống phá, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chúng đầu tư tài chính, sử dụng hàng trăm website, blog, fanpage... phát tán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Chúng lợi dụng những hiện tượng, việc làm sai trái, những hạn chế, khuyết điểm, sơ hở của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, rồi nâng lên thành bản chất để tung tin gây nghi ngờ, làm mất niềm tin của Nhân dân. Trong khi đó, nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân là rất khác nhau, ngày càng đa dạng; khả năng nhận thức của từng nhóm đối tượng cũng không đồng đều. Do vậy, để tạo nên nhận thức sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng thì việc vận dụng các phương pháp tuyên truyền, đấu tranh tư tưởng phải rất linh hoạt, khéo léo, song không phải cán bộ, đảng viên nào cũng đáp ứng được.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Thoạt nhìn, các nội dung này có vẻ rất lớn, là trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, của cả hệ thống chính trị… nhưng trên thực tế, tất cả đều liên quan đến trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên cơ sở.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, từnng cấp uỷ, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, liên tục triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp căn cơ sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là công việc phải thực hiện tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, thông qua phương thức công tác tư tưởng, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò của mình trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng theo tinh thần mới của Nghị quyết Đại hội XIII, với biện pháp “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ””.

Thứ hai, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền những nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại chi bộ nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ban Chỉ đạo 35, Ban Tuyên giáo các cấp thường xuyên cung cấp kịp thời tài liệu chính thống hàng tháng để chi bộ sinh hoạt, tuyên truyền. Cần thiết, hướng dẫn cho đảng viên cam kết thực hiện như cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung 4 khoá XI, XII (nay là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XIII (nay là Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII) gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng.

Thứ tư, tích cực đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời luôn tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, những phần tử bất mãn. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tỉnh táo, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn, chia sẻ nhận định, đánh giá về vấn đề, sự kiện, hiện tượng nào đó.

Thứ năm, chú trọng nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội, cần nghiêm túc thực hiện điều lệ, quy định, kỷ luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên, nhất là Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hộ; đồng thời thể hiện là công dân thông minh, gương mẫu.

Biết quan sát, phát hiện và xử lý vấn đề. Chủ động, trách nhiệm và thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Trước tiên, đóng vai “người quan sát” để đọc, xem, tìm hiểu về những gì liên quan đến lĩnh vực tư tưởng hiển thị trên đó. Khi phát hiện một tình huống có vấn đề, một nội dung được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, bàn luận nhiều thì mở rộng phạm vi đọc, xem ở các bình luận (comment), các bài chia sẻ, đường dẫn liên quan, tự mình đánh giá, nhận xét và dự kiến phương án xử lý (ủng hộ hay phản bác). Tiếp tục mở các trang thông tin, báo, tạp chí chính thống, tìm các bài viết, đối chiếu cách tiếp cận và hướng xử lý, so sánh với đánh giá, xử lý của mình, rút ra những kết luận và kinh nghiệm cần thiết.

Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ sáu, nghiên cứu các bài học kinh nghiệm của các lực lượng chuyên nghiệp trong đấu tranh tư tưởng. Đó là bài học về thực hiện tính đảng trong công tác tư tưởng, bài học về mở rộng, phát huy vai trò của nhiều lực lượng cùng đồng loạt đấu tranh, bài học về sử dụng nhiều hình thức, biện pháp đấu tranh... Luôn bám sát phương châm gắn “xây” với “chống”, trong đó “xây” là quan trọng, là đích cuối cùng, “chống” phải trên cơ sở khoa học - gắn lý luận với thực tiễn. Thực hiện lời dạy của Bác “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, để tuyên truyền, lan toả những tấm gương tử tế, những hành động hy sinh, những nỗ lực vượt khó, những chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bảo vệ Nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng khi được cán bộ, đảng viên lan tỏa đúng lúc, đúng thời điểm sẽ là vũ khí sắc bén nhất để chống lại sự xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ bảy, tranh thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy, các cơ quan tham mưu của cấp ủy cấp trên. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tư tưởng, công tác dân vận; bồi dưỡng kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, kỹ năng viết báo, tuyên truyền miệng... Phối hợp, tạo mối quan hệ gắn bó với các cơ quan chức năng, với hệ thống Ban Chỉ đạo 35 ở các cấp để được cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tư liệu, tài liệu phục vụ cho công tác đấu tranh tư tưởng; liên kết lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35, liên kết các fanpage... để thực lực đấu tranh của ta mạnh hơn.

Có thể khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã quan tâm thực hiện nhiều giải pháp để phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong bảovệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục triệt để lợi dụng internet, các trang mạng xã hội để đăng tải thông tin xấu, độc, bịa đặt, sai sự thật, bóp méo, xuyên tạc, chống phá chế độ. Thiết nghĩ, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu trên sẽ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Như đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từng nhắn nhủ: Nếu mỗi một cán bộ, đảng viên dùng Smartphone, Facebook mỗi ngày chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một video clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch hưởng ứng thực hiện cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” trong hai năm 2024 - 2025
 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030
 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030
 Kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

LIÊN KẾT LIÊN KẾT