Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 693
  Tổng lượt truy cập: 1505864

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đảng uỷ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trong Văn kiện các kỳ Đại hội XI, Đại hội XII và Đại hội XIII, Đảng ta luôn nhấn mạnh và khẳng định rõ hơn, xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp phát triển đất nước. Riêng Đại hội XIII, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ta đã đưa phạm trù về công tác cán bộ trở thành một mặt quan trọng, cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Theo đó, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định yêu cầu "phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ", trong đó, cán bộ được xác định là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI yêu cầu "Xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín, đáp ứng nhiệm vụ đề ra".

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Tọa đàm với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”
31/12/2019

 

Ngày 27/12/2019, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Tọa đàm với chủ đề “50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tham dự Tọa đàm có đồng chí: Võ Minh Thưởng, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí trong Đảng ủy; Ban chấp hành Công đoàn; Ban chấp hành Đoàn Thanh niên và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn đảng bộ.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tiếp tục khẳng định Di chúc của Bác là sản phẩm kết tinh trí tuệ của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Min; là kim chỉ nam định hướng, khơi thông con đường giải phóng dân tộc, đi lên Chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam; mãi là ngọn đuốc tỏa sáng dẫn đường trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước ngày nay. Qua 50 năm, những giá trị cốt lõi của Di chúc ngày càng được khẳng định, những lời dạy của Người về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, về “đại đoàn kết toàn dân tộc”, về “chăm lo đời sống nhân dân”, về “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”… vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự, thời đại sâu sắc.

Các tham luận cũng đã đánh giá về quá trình thực hiện những điều Bác căn dặn trong Di chúc, “tự soi rọi vào bản thân, cơ quan, đơn vị” qua đó, thấy rõ trách nhiệm của mỗi người cần phải tích cực, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, cao hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nêu gương; làm cho mỗi tổ chức của Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, mỗi đảng viên ngày càng thấm nhuần đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tiên phong đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng , góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh nhằm cũng cố niềm tin yêu với Đảng, với Bác và con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã lựa chọn. Việc học tập và làm theo Bác cần được phát huy, duy trì thường xuyên, liên tục trong Đảng bộ, xem đây là nhiệm vụ hàng đâu của công tác chính trị, tư tưởng và công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Tư pháp – “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ngành cần không ngừng nổ lực, trau dồi phẩm chất, năng lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những lời căn dặn trong Di chúc của Người để có nhiều cách làm hay, nhiều kinh nghiệm quý, tiếp tục lãnh đạo và hiện thực hóa di nguyện và niềm mong mỏi của Bác Hồ kính yêu.

 Tin, ảnh: Thanh Bằng - Sở Tư pháp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Công văn về việc thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương, Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
 Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng”
 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin)
 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

LIÊN KẾT LIÊN KẾT