Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế Lao động (01/5)!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 488
  Tổng lượt truy cập: 1626953

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng ở Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

xem thêm >>>

CHI TIẾT TIN

Đảng uỷ NHCSXH tỉnh Bến Tre tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025
08/09/2023

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp kéo dài. Theo đó, Đảng bộ NHCSXH Chi nhánh Bến Tre, bằng những giải pháp linh hoạt, hiệu quả, đã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Bảo đảm an sinh xã hội là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước. Đây là chính sách cơ bản để giảm nghèo, bảo đảm đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, động viên được sự tham gia tích cực của toàn xã hội, góp phần đáng kể giảm số hộ nghèo, tăng số hộ khá, cải thiện từng bước đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả là việc hình thành kênh tín dụng dành riêng cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, cụ thể hóa quy định của Luật các Tổ chức tín dụng về phát triển các ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Bến Tre đã thiết lập được mô hình quản trị và điều hành tác nghiệp gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, xây dựng tổ chức thực hiện thành công phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách thông qua hoạt động ủy thác cho Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng đã phối hợp với chính quyền cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, quản lý 2.906 Tổ tiết kiệm và vay vốn đến từng ấp, khu phố. Tổ tiết kiệm và vay vốn là “cánh tay nối dài”, cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn. Đây là sản phẩm sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thành công chính sách tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác. Hoạt động giao dịch tại 153 Điểm giao dịch xã trên địa bàn cả nước được tổ chức nề nếp, hiệu quả với phương thức “giao dịch tại nhà; thu nợ, giải ngân tại xã” là hoạt động đặc trưng, riêng có của NHCSXH. 

Với việc triển khai đến 100% ấp, khu phố, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần không nhỏ trong ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các vùng nông thôn, đã đẩy lùi nạn tín dụng đen thông qua việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước;

Những năm đầu nhiệm kỳ, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tác động của hạn mặn; chi phí sản xuất gia tăng, giá cả các mặt hàng nông sản giảm, bấp bênh ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách, là những người yếu thế trong xã hội.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Chi nhánh Bến Tre luôn bám sát Nghị quyết Đại hội cùng với sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, có trọng tâm, đã lãnh đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc, cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tại đơn vị đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo chuyên môn bám sát định hướng hoạt động Tỉnh uỷ, của ngành ngân hàng, của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nổ lực vượt qua khó khăn, thách thức tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của chi nhánh kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối đượng chính sách khác, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được Trung ương giao.

Đảng bộ NHCSXH tỉnh Bến Tre có 87 đảng viên. Mặc dù gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn 2020-2022 nhưng Đảng uỷ đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền bổ sung nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS) xã hội, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW; Quyết định số 1630 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ Trong thời gian qua; tham mưu và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ theo đúng kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19,…;

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy NHCSXH Bến Tre đã tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quán triệt chủ đề năm 2021 “Đồng thuận - Sáng tạo” và năm 2022 “Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển”, xây dựng tâm thế hành động ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng Khởi mới” tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ NHCSXH Bến Tre trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục phát triển NHCSXH ổn định, bền vững, duy trì vai trò định chế tài chính công thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 

Đ/c Trần Lam Thùy Dương tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

NHCSXH Bến Tre tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, phong trào “Đồng khởi mới”, chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, quy chế phối hợp với Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh,…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 4,59%, xuống 3,81%, tỷ lệ giảm 16,99%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 4,13% xuống 4,11%, tỷ lệ giảm 0,48%. Đồng thời, góp phần thực hiện 09/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (về nhà ở dân cư; về thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo; lao động có việc làm, tổ chức sản xuất; giáo dục và đào tạo; môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng hệ thống chính trị; quốc phòng và an ninh).

Đồng thời, với sự nổ lực của toàn Đảng bộ, hàng năm Đảng uỷ đều được ĐUK cơ quan-doanh nghiệp xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban thường vụ Đảng uỷ đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Năm 2020 NHCSXH tỉnh Bến Tre có 02/10 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20%; 08/10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 80%. Có 09/89 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 10,11%; có 79/89 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 88,76%; có 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1,12%.

- Năm 2021: 05/10 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 50%; 5/10 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 50%. Có 10/86 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 11,63%; 76/86 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 100%.- Năm 2022: 03/9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 33,33%; 5/9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 55,56%; 01/9 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ: 11,11%. Có 10/89 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 11,24%; 77/89 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 86,52%; 01/89 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1,12%; 01/89 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1,12%.

- Đã biểu dương khen thưởng cho 12 lượt tập thể chi bộ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, khen thưởng 30 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 36 lượt đảng viên có thành tích tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Năm 2020, Đảng bộ vinh dự được Đảng ủy Khối công nhận, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020,…

Nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ năm 2025, Đảng ủy NHCSXH tỉnh Bến Tre đặt ra mục tiêu và các giải pháp để xây dựng Đảng bộ NHCSX tỉnh Bến Tre trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư, nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn qua NHCSXH.

Đồng thời, lãnh đạo Chi nhánh thường xuyên báo cáo, tham mưu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc hội về hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; đảm bảo mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn; Tham mưu, thực hiện tốt chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, phong trào “Đồng Khởi mới”; Thực hiện tốt quy chế phối hợp với MTTQVN các cấp. Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần, góp phần thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng xã hội và thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh cũng như phát triển kinh tế - xã hội cùng đất nước./.

Thanh Tâm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

LIÊN KẾT LIÊN KẾT