Truy cập nội dung luôn

 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển”!

Email  RSS  Sơ đồ cổng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 2095
  Tổng lượt truy cập: 297842

LỜI BAN BIÊN TẬP LỜI BAN BIÊN TẬP

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp. Hướng về Đại hội, với tinh thần yêu nước, cách mạng và sự quan tâm sâu sắc trước Đảng, từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
    Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng sôi nổi, đặc biệt là thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và phong trào thi đua "Đồng khởi mới" của tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Với phương châm "Dân chủ, Kỷ cương, Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển", tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp; đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, ý thức trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của quê hương Đồng Khởi, thực hiện bằng được mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

 Xem thêm >>>

 

 

CHI TIẾT TIN

Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng
21/09/2020

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Mãi- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hộ đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh vào ngày 18/9/2020..

Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trong 9 đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình hạn mặn kéo dài và dịch bệnh Covid-19 nhưng với tinh thần “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phối chặt chẽ với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tập trung thực hiện các chủ trương, biện pháp hỗ trợ người dân phòng chống hạn, mặn trên địa bàn; tập trung thực hiện với kết quả tối ưu cả hai nhiệm vụ: phòng chống dịch và phát triển kinh tế; nhiều nỗ lực duy trì các hoạt động ứng phó, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng luôn được quan tâm, đặc biệt hoàn thành đại hội 375/375 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đại hội 99/99 chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã dự thảo 3 kế hoạch cụ thể hóa và chỉ đạo các cấp ủy nhanh chóng triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành trước ngày 15-10-2020; các đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và người lao động, hoàn thành cuối tháng 10-2020. Đối với cấp cơ sở, sau đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ mới đã khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo chương trình hành động. Đến nay, có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành việc ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cấp cơ sở.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu, mẫu mực. Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhất là chất lượng, nề nếp, sinh hoạt của cấp ủy chi bộ, đảng bộ. Đối với 03 kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, lấy kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên làm trung tâm, gắn kết chặt chẽ với kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng và kế hoạch nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chỉ đạo thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cơ quan tham mưu Đảng ủy Khối phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác phù hợp đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng đối tượng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lấy mục tiêu, chất lượng làm trọng, trong đó tập trung cải cách hành chính, giảm nạnh văn bản, hội họp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Làm tốt công tác phối hợp với các ban đảng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tập trung kiểm tra kết quả thực.hiện 03 kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối.

Ban Tuyên giáo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

THƯ MỜI - THÔNG BÁO THƯ MỜI - THÔNG BÁO

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

VĂN BẢN MỚI VĂN BẢN MỚI

 Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng
 Về việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp và cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
 V/v tập trung triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội cấp cơ sở

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos
NDST_So217_Hoiphununhanquyenvietnamhaytroroiphahoaidatnuoc(01-10)
Hương Tình Bến Tre (Hà Sơn)(16-10)
Dáng Đứng Bến Tre _ NSƯT Thanh Thúy(23-08)