Truy cập nội dung luôn

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Email  RSS  Sơ đồ cổng

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
94-KH/ĐUK 27-07-2022 Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
93-KH/ĐUK 26-07-2022 Kế hoạch triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
92-KH/ĐUK 18-07-2022 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
30-HD/ĐUK 12-07-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022)
91-KH/ĐUK 06-07-2022 Kế hoạch tuyên truyền, cổ động diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022
29-HD/ĐUK 01-07-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022) và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022)
87-KH/ĐUK 17-06-2022 Kế hoạch tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022” và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”
640-CV/ĐUK 13-06-2022 Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
26-HD/ĐUK 07-06-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (01/7/1822 - 01/7/2022)
625-CV/ĐUK 31-05-2022 Vận động tham gia Cuộc thi đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2022
26-HD/ĐUK 31-05-2022 Triển khai quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
27-HD/ĐUK 31-05-2022 Tuyên truyền, thực hiện Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
25-HD/ĐUK 25-05-2022 Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
86-KH/ĐUK 23-05-2022 tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
85-KH/ĐUK 19-05-2022 \Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
83-KH/ĐUK 11-05-2022 Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
24-HD/ĐUK 06-05-2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912 - 11/6/2022)
82-KH/ĐUK 29-04-2022 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
598-CV/ĐUK 26-04-2022 Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết Đảng và lý luận chính trị
597-CV/ĐUK 26-04-2022 Tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
23-HD/ĐUK 26-04-2022 Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)
591-CV/ĐUK 20-04-2022 Bổ sung thực hiện tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen thưởng gương điển hình
315/TB-D0UK 19-04-2022 Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng LLCT
22-HD/ĐUK 19-04-2022 Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030
21-HD/ĐUK 12-04-2022 Hướng dẫn thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
559-CV/ĐUK 11-03-2022 Gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương
558-CV/ĐUK 11-03-2022 Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể
80-KH/ĐUK 11-03-2022 Nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
554-CV/ĐUK 07-03-2022 Thực hiện công tác Dân vận năm 2022
0020-HD/ĐUK 04-03-2022 Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

THƯ MỜI HỢP THƯ MỜI HỢP

Liên kết Liên kết